Ryczałt sieciowy na 2019 r.: nie trzeba zmieniać ustawy?

Autor: Piotr Gryza/ Rynek Zdrowia • • 05 lutego 2019 15:10

Nie trzeba zmieniać ustawy, aby do ustalenia ryczałtu systemu sieci szpitali obejmującego cały rok 2019 uwzględnić dwa okresy rozliczeniowe roku 2018. - przekonuje były wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Ryczałt sieciowy na 2019 r.: nie trzeba zmieniać ustawy?
Piotr Gryza Fot. PTWP

Dobiega końca rządowe procedowanie tzw. "noweli kontrolnej" ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o świadczeniach zdrowotnych) - projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy wśród wielu zagadnień zajmuje się również zmianą (art. 15 noweli)  umożliwiającą wyliczenie ryczałtu systemu sieci szpitali (ryczałt PSZ - ryczałt sieciowy) na okres rozliczeniowy obejmujący cały rok 2019 na podstawie dwóch okresów rozliczeniowych roku 2018 a nie, jak na podstawie obecnych regulacji, na podstawie poprzedniego ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli w konkretnym przypadku drugiego półrocza 2018r.

Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że obecne regulacje prawne, tj. art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych, uniemożliwiają zbudowanie ryczałtu PSZ na cały rok 2019 na podstawie realizacji ryczałtu PSZ w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych obejmujących rok 2018.

Jestem innego zdania, uważam, że obecna regulacja prawna art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych umożliwia realizację oczekiwania, aby przy wyliczaniu ryczałtu obejmującego cały rok 2019 brano pod uwagę dwa okresy rozliczeniowe z roku 2018, pod warunkiem jednak dokonania zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017r. z późniejszymi zmianami w  sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu PSZ (ryczałtu sieciowego).

Zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci szpitali, w tym ryczałtowania oraz sytuacji finansowej polskich szpitali dotyczyć będzie m.in. sesja "Polski szpital 2019 - cz. I - lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia” podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.). Program Kongresu i rejestracja na stronie: www.hccongress.pl

Proponowane przeze mnie poniżej rozwiązanie jest szybsze (procedowany projekt ustawy musi zostać przyjęty przez Sejm), a ponadto lepsze ze względu na adekwatność zastosowania wskaźników jakościowych odnoszących się do okresów rozliczeniowych roku 2018.

Ponadto trzeba dodać, że jest bardzo późno a zasady budowy ryczałtu sieciowego na kolejny okres rozliczeniowy powinny być znane przed jego rozpoczęciem czyli na koniec roku 2018.

 W rozporządzeniu ryczałtowym należałoby skorygować i rozszerzyć sposób wyliczenia wartości (Al) - podstawowa liczba punktów, (§ 3. ust. 1. pkt. 3) w taki sposób, aby zgodnie z  oczekiwaniami ustawodawcy, wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy wynikała z  liczby i rodzaju świadczeń udzielonych i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy (okres obliczeniowy) w  stosunku do okresu planowania.

A jednocześnie tak, aby wprowadzić mechanizm, który umożliwiłby, aby ewentualne zmniejszenie wysokości ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy następowało po uwzględnieniu wykonanych i sprawozdanych świadczeń z  dwóch półrocznych okresów rozliczeniowych poprzedzających okres planowania, czyli okresu obliczeniowego i okresu porównawczego, a nie jak obecnie po uwzględnieniu wykonanych i sprawozdanych świadczeń z jednego okresu rozliczeniowego (okresu obliczeniowego).

Takie rozwiązanie musiałoby się wiązać z wprowadzeniem do rozporządzenia ryczałtowego dodatkowego wskaźnika uwzględniającego liczbę wykonanych i sprawozdanych jednostek sprawozdawczych (liczbę punktów) z  dwóch półrocznych okresów rozliczeniowych poprzedzających okres planowania w stosunku do liczby jednostek (punktów) planowanych z tych okresów. 

Wskaźnik ten miałby zastosowanie tylko przy wyliczaniu wartości (Al) - podstawowej liczby jednostek sprawozdawczych (liczby punktów ) obliczanych dla świadczeniodawcy na okres planowania 

Byłaby to forma zabezpieczenia dla podmiotów leczniczych, gdyby wykonanie kontraktu w czasie drugiego półrocza 2018 r. było mniejsze od 98% liczby planowanych do realizacji punktów.
Takie rozwiązanie wyczerpywałoby wymagania określone w art. 136c ust.3 pkt. 3 poprzez uwzględnienie przy ustaleniu ryczałtu parametrów dotyczących relacji liczby świadczeń wykonanych i sprawozdanych w  poprzednich okresach rozliczeniowych.

Więcej: piotrgryza.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum