wiadomosci.onet.pl/Rynek Zdrowia | 22-09-2016 10:03

Ruda Śląska: szpital wprowadził triage w izbie przyjęć

O kolejności przyjęcia pacjentów w izbie przyjęć szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej decydują kolorowe opaski. Od 20 września wprowadzano tu triage.

Pacjentem, który trafi na izbę przyjęć, zajmuje się pielęgniarka lub ratownik, którzy określają jego stan poprzez pomiar podstawowych parametrów życiowych, zbierając także wywiad chorobowy. Następnie poinformują lekarza i przyporządkują chorego do jednej z trzech grup: czerwonej, żółtej lub zielonej. Pacjent otrzymuje na rękę kolorową opaskę - informuje Onet.pl

Kolor czerwony to chorzy w stanie ciężkim z zagrożeniem życia, wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych.

Czytaj: Ruda Śląska: wprowadzają segregację medyczną pacjentów izby przyjęć

Kolor żółty obejmuje chorych w stanie ciężkim, którzy na pomoc medyczną mogą chwilę poczekać. To osoby z urazami brzucha, złamaniami otwartymi, nieprzytomni z obrażeniami głowy, ofiary w nieustabilizowanym stanie ogólnym, oparzeniami II i III stopnia.

Kolor zielony to osoby z lekkimi obrażeniami ciała, niewielkimi złamaniami, ranami i oparzeniami. W tym przypadku należy liczyć się z tym, że czas oczekiwania na lekarza może potrwać nawet do czterech godzin.

 Więcej: www.wiadomosci.onet.pl