Rozporządzenie umożliwi OW NFZ przekazywanie środków na wzrost wynagrodzeń

Autor: oprac. RR • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia11 czerwca 2021 20:51

Minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie umożliwi OW NFZ przekazywanie środków na wzrost wynagrodzeń
Dyrektorzy OW NFZ uruchomią środki na wynagrodzenia. Fot. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)
  • W projekcie rozporządzenia chodzi o przekazywanie do OW NFZ informacji na temat liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego
  • Projektowany mechanizm dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Funduszem i pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w ramach tych umów
  • Rozporządzenie umożliwia dyrektorom OW NFZ przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców

Celem regulacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 830). Dostosowanie ma polegać na wprowadzeniu przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w tej ustawie, celem ustalenia współczynnika korygującego z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, projektowany mechanizm dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Funduszem i pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w ramach tych umów.

Współczynniki korygujące ustali prezes

Projekt rozporządzenia przewiduje także określenie przez prezesa Funduszu współczynników korygujących dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost w/w wynagrodzeń, na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców.

Zgodnie z wyrokiem TK

Przyjęte rozwiązanie realizuje także postulat zawarty w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. Sygn. K 43/01 w zakresie mechanizmu redystrybucji zwiększonych środków na opiekę zdrowotną, który pozwoli na zapobieżenie pogorszeniu warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych z powodu wypełniania przez nich ustawowego obowiązku podniesienia płacy minimalnej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie rozwiązanie jest podyktowane potrzebą pilnego wprowadzenia w życie projektowanych zmian w celu dostosowania do zmienionych przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt rozporządzenia opublikowano w piątek (11 czerwca).

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum