Rozporządzenie MZ: szpitale otrzymają pełne kwoty pomimo niewykonania świadczeń

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 02 grudnia 2020 12:35

W środę (2 grudnia) na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowa regulacja ma umożliwić wypłatę świadczeniodawcom pełnej kwoty zobowiązania za listopad i grudzień 2020 r. pomimo niewykonania wszystkich zakontraktowanych świadczeń.

Rozporządzenie MZ: szpitale otrzymają pełne kwoty pomimo niewykonania świadczeń
FOT. Materiały prasowe

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji "Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" (pełna nazwa), w związku z pandemią COVID-19 wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

"Powoduje to problemy z zachowaniem stabilności finansowej. Świadczeniodawcy, pomimo trwającej epidemii COVID-19, są gotowi do przyjmowania pacjentów zgodnie z harmonogramem określonym w realizowanej umowie. Jednakże często pacjenci nie zgłaszają się na umówione wizyty. Dotychczas świadczeniodawcy mogli otrzymać co miesiąc 1/12 kwoty zobowiązania wynikającej umowy, ale pod warunkiem jej rozliczenia tj. zrealizowania świadczeń. W przeciwnym razie byli zobowiązani do jej zwrotu" - dowiadujemy się z oceny skutków regulacji (OSR).

Zgodnie z projektowanym przepisem § 3b, świadczeniodawcy, którzy spełnią określone w nim warunki, pomimo wykonania tylko części zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymają kwotę należności z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy listopad i grudzień 2020 r., ustaloną jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń, bez konieczności jej rozliczenia do końca okresu rozliczeniowego.

Warunkiem otrzymania należności za okresy sprawozdawcze listopad i grudzień w kwocie 1/12 kwoty zobowiązania określonej w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez obowiązku jej rozliczenia, będą następujące kryteria:

1) Świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż określone w § 3a ust. 1 rozporządzenia ,tj.:

- wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- objęcia świadczeniodawcy kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych;

- wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

2) Świadczeniodawca zapewniał gotowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na warunkach zgodnie z realizowaną umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tzn. z miejscem, zakresem oraz harmonogramem.

3) Wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie rozliczeniowym do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek, jest nie niższa niż 65 proc. i nie wyższa niż 100 proc. kwoty zobowiązania określonej w umowie dla tego okresu (tzn. okresu rozliczeniowego do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek - od stycznia do października 2020 r.).

Więcej: rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum