Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 14-04-2009 19:06

Rozliczenie sprzedaży zużytego sprzętu medycznego

Dochód ze sprzedaży urządzeń medycznych, które wykorzystywane były jako środek trwały w działalności medycznej, trzeba rozliczyć i opodatkować jako inny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Konsekwencją wpisania do ewidencji środków trwałych sprzętu i urządzeń medycznych – wyjaśnia Gazeta Prawna – jest rozliczanie ich z wykorzystaniem odpisów amortyzacyjnych. Jeśli jednak sprzęt czy urządzenie  zostanie sprzedane, wówczas podatnik musi ustalić przychód ze sprzedaży i po dodaniu go do dochodów uzyskiwanych bezpośrednio z prowadzonej działalności, zapłacić podatek.

Przychodem do opodatkowania środka trwałego nie zawsze będzie jednak cała kwota uzyskana ze sprzedaży pojazdu. Podatnik ma prawo obniżyć przychód przed opodatkowaniem o koszty jego uzyskania. W przypadku amortyzowanego środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest jego zaktualizowana wartość, którą ustala się przez porównanie wartości początkowej, czyli podstawy, od której dokonywaliśmy amortyzacji urządzeń medycznych.

Jeśli, na przykład, stomatolog prowadzący prywatną praktykę wpisze do ewidencji środków trwałych w grudniu 2004 roku fotel dentystyczny z wyposażeniem o wartości początkowej 30 tys. zł i od stycznia 2005 roku rozpocznie jego amortyzację według stawki 20 proc. rocznie, wybierając miesięczny tryb wliczania amortyzacji podatkowej w koszty, to odpis amortyzacyjny z tego tytułu wynosił 500 zł miesięcznie. Jesli tenże sam stomatolog zdecyduje się na sprzedaż w kwietniu 2009 roku fotela zakupionego w 2004 roku, musi najpierw ustalić jego zaktualizowaną wartość. Suma odpisów amortyzacyjnych, liczona od stycznia 2005 roku, czyli od początku eksploatacji do marca 2009 roku wyniesie 25,5 tys. zł, a zaktualizowana wartość sprzedawanego urządzenia wyniesie 4,5 tys. zł. Kwota ta stanowić będzie  koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego środka trwałego.