Puls Biznesu, JW/Rynek Zdrowia | 18-04-2019 13:11

Rosną przychody dostawców endoprotez, bo operacji jest coraz więcej

W czwartek (18 kwietnia) na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka Massmedica. Zajmuje się dystrybucją endoprotez i implantów. Obsługuje szpitale i indywidualne gabinety lekarskie, część produktów sprzedaje też przez internet.

Endoproteza kości ramiennej. Fot. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Jak mówi w Pulsie Biznesu prezes spółki Marek Młodzianowski, zakładając na podstawie danych NFZ średnią rynkową cenę za implant stawu na 6 tys. zł, można oszacować wartość tego rynku na poziomie 427 mln zł. Zaznacza, że do roku 2020 specjaliści szacują jego wzrost o 11,8 mln zł, natomiast w 2030 wartość ta wyniesie 487,3 mln zł.

W roku 2018 Massmedica miała 19,5 mln zł przychodów, o prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Dwie trzecie pochodziło z segmentu medycyny rekonstrukcyjnej, czyli m.in. endoprotez biodra, implantów traumatologicznych i substytutów kości.

Jak czytamy na stronie newconnect.pl, Massmedica SA została założona w maju 2011 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Miesiąc później podpisano pierwszą umowę na dystrybucję z Corin LTD (Wielka Brytania), a pod koniec czerwca zrealizowano pilotażową sprzedaż endoprotezy biodra. W lipcu 2011 r. spółka wygrała pierwszy przetarg na dwuletnią dostawę endoprotez biodra na rzecz Łużyckiego Centrum Medycznego.

Przypomnijmy: w czerwcu 2018 r. NFZ uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększały nakłady na leczenie pacjentów łącznie o 1 509 918 tys. zł. W tej kwocie 180 mln miało pozwolić na wykonanie nie tylko dodatkowych zabiegów usunięcia zaćmy, ale też ok. 8 tys. więcej operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.

W roku 2019 kontynuuje się proces zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - z funduszu zapasowego NFZ przeznaczono na ten cel 240 mln zł.