Renta przestała być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ o zmianach przepisów

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia31 lipca 2022 08:50

O ważnej zmianie w przepisach przypomniał NFZ. Renta rodzinna przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o świadczenie pobierane przez dzieci do 18 roku życia. Co to oznacza?

Renta przestała być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ o zmianach przepisów
Renta przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ wydał komunikat Fot. PTWP
  • Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2022 roku renta rodzinna pobierana przez dzieci przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego
  • W związku z powyższym dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego
  • Co ważne, NFZ podkreśla, że dzieci do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną nadal zachowują prawdo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ważna zmiana. Renta przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jak podaje NFZ, od 1 lipca 2022 roku zgodnie art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 roku, renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, wyżej wymienione dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie zaś Fundusz przypomina, że dzieci do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dodanego do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c:

- jako dzieci pobierające rentę rodzinną- jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”.

Co w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń?

NFZ przypomina, że w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzające tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli pacjent nie ma takiego dokumentu, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługujący mu prawie do wspomnianych świadczeń. Powinno zawierać także klauzulę:

"Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" – druki oświadczeń powinien posiadać świadczeniodawca.

Istotną kwestią pozostaje fakt, że w przypadkach pilnych, gdy nie jest możliwe złożenie podobnego oświadczenia, świadczenia opieki zdrowotnej zostaną udzielone mimo braku potwierdzenia do świadczeń. W tej sytuacji NFZ przypomina, że osoba, której udzielono świadczenia jest zobowiązana do przedstawienia stosownego dokumentu albo złożenia oświadczenia w terminach:

  • 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;
  • 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum