Rehabilitacja lecznicza dla dzieci i dorosłych ze śpiączką. Od stycznia zmiany w umowach

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia30 grudnia 2022 08:45

Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Przepisy zarządzenia stosuje do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 roku.

Rehabilitacja lecznicza dla dzieci i dorosłych ze śpiączką. Od stycznia zmiany w umowach
Są zmiany w rehabilitacji dzieci i dorosłych ze śpiączką. Fot. Shutterstock
 • Zarządzenie prezesa NFZ ma charakter doprecyzowujący – zmodyfikowano dotychczasowe przepisy w taki sposób, aby była zachowana spójność interpretacyjna z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • W rozporządzeniu zmieniono m.in. § 18 pkt 10 i 11, które odnosi się do warunków rozliczania świadczeń realizowanych w warunkach domowych. Do tej pory przepisy odnosiły się do zakresu fizjoterapii domowej, a to nie było spójne z możliwością rozliczania tych świadczeń w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej
 • Zarządzenie jeszcze w formie projektu zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni właściwym w sprawie podmiotom, m.in. konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny czy samorządom zawodowym
 • Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania, ale przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 roku

Zarządzenie prezesa NFZ opublikowane

29 grudnia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zarządzenie wprowadza zmiany o charakterze doprecyzowującym. Przede wszystkim wynikiem tych zmian jest modyfikacja dotychczasowych przepisów w taki sposób, aby zachowana była spójność  interpretacyjna z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 listopada  2013 roku w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu  rehabilitacji oraz względem innych rozporządzeń.

Uzasadnienie zmian:

 • zmiana  brzmienia § 18 pkt 10 i 11 - odnosi się do warunków rozliczania świadczeń, które  realizowane są w warunkach domowych, a dotychczasowe przepisy odnosiły się do zakresu fizjoterapii  domowej, co nie było spójne z możliwością rozliczania świadczeń domowych w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej;
 • dodano w § 18 pkt 12-14 – określają one stopień możliwych do wystąpienia koincydencji, o których powinien wiedzieć świadczeniodawca, który zamierza udzielać świadczeń rehabilitacji leczniczej;
 • modyfikacja § 20 ust. 14 – odnosił się do złożenia odrębnego  wniosku  o zgodę  na  indywidualne  rozliczenie rehabilitacji dla osób powyżej  18 roku życia, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia - w przypadku posiadania przez te osoby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W zaktualizowanych przepisach świadczeniodawca nie będzie musiał występować z wnioskiem, a jedynie odnotować fakt posiadania dokumentu przez świadczeniobiorcę w dokumentacji medyczne.
 • zmiana brzmienia  § 12 ust. 16 – pierwotnie obciążał pacjenta skutkami braków formalnych w skierowaniu, na które pacjent nie miał wpływu.

Zarządzenie w formie projektu zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada  Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców.

Przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze