Recepty na leki refundowane: NFZ odpowiada samorządowi lekarskiemu

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 22 grudnia 2012 12:42

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz odpowiedziała na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące treści pisma wysyłanego do lekarzy i lekarzy dentystów przez NFZ, zarzucającego wyrządzenie szkody poprzez wystawianie uprawnionym pacjentom recept na leki refundowane.

Recepty na leki refundowane: NFZ odpowiada samorządowi lekarskiemu

Agnieszka Pachciarz potwierdziła, że lekarze pozostający poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarze nieposiadający indywidualnej umowy z płatnikiem, którzy wystawiają recepty refundowane, naruszają przepisy ustawy o refundacji leków.

Prezes Funduszu podkreśla, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym stwierdzono, że: prawo pacjenta do otrzymania leku refundowanego uzależnione jest od posiadania przez niego uprawnień do leków refundowanych, postawionego przez lekarza rozpoznania oraz poziomu refundacji przypisanego do danego rozpoznania w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Powołany powyżej akt prawny nie pozostawia wątpliwości przez kogo i w jakich okolicznościach może być wystawiona recepta refundowana.

- Należy wskazać ponadto nałożony na NFZ ustawowy obowiązek do kontrolowania przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczania kosztów refundacji i leków - zaznacza w piśmie Agnieszka Pachciarz. 

Jak wskazuje NFZ część lekarzy wykorzystuje recepty przypisane do wygasłej, poprzednio obowiązującej umowy upoważniającej do wystawiania recept. Jednocześnie nie zdecydowali się oni na podpisanie umów według aktualnego wzoru. Przedmiotowe działania Funduszu zmierzają zatem do wyeliminowania nieprawidłowych sytuacji.

- Wysyłając do lekarzy, którzy nie podpisali umowy i pomimo to ordynują leki refundowane, pisma wzywającego do zaprzestania takich działań oraz wyjaśnienia sprawy, oddziały wojewódzkie Funduszu realizują swoje obowiązki - zwraca uwagę prezes. 

W odpowiedzi Maciej Hamankiewicz, prezes NRL podkreśla, że wystawienie recepty przez lekarza, który nie jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane i ich realizacja z refundacją nie prowadzi - o ile pacjent był uprawniony do danego poziomu refundacji przepisanego leku - do wyrządzenia Funduszowi jakiejkolwiek szkody.

Więce: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum