Raport: czy szpitale są przygotowane do obowiązkowej autoryzacji?

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 14 grudnia 2017 19:47

Jak wypadła ocena przygotowania szpitali przed wdrożeniem obowiązku uzyskania autoryzacji prowadzenia działalności leczniczej? Na to pytanie starali się odpowiedź autorzy raportu "Szpitalne projekty poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia".

Raport: czy szpitale są przygotowane do obowiązkowej autoryzacji?
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Firma Next Medica przy współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej przeprowadziła badanie i opracowała raport, w którym oceniła metody prowadzenia przez szpitale projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia.

W badaniu, w którym wypełniano ankiety uczestniczyło 234 pracowników szpitali. Wśród odpowiadających na pytania były 72 osoby reprezentujące kadrę kierowniczą, 90 osób z personelu medycznego oraz 72 specjalistów ds. jakości.

Większość szpitali, których pracownicy wzięli udział w ankiecie to szpitale publiczne (71%). Mniej niż połowa szpitali (45%), których przedstawiciele wzięli udział w badaniu, posiada akredytację Ministerstwa Zdrowa, natomiast 15% jest w trakcie jej uzyskiwania.

- Prawie 20% personelu medycznego uważa, że w ich szpitalach nie prowadzi się procesów poprawy jakości i taka sama ilość nie wie, czy takie działania są prowadzone. Ponad jednak szpitali prowadzi poprawę jakości ad hoc, robiąc to głównie w oparciu o szkolenia i wiedzę specjalistów ds. jakości, podczas gdy z ankiety wynika, że aż 42% specjalistów ds. jakości w ogóle nie uczestniczy w szkoleniach - informują autorzy raportu.

63% kadry kierowniczej i 58% ankietowanych specjalistów ds. zarządzania jakością uczestniczyło w szkoleniach na temat poprawy jakości i bezpieczeństwa, a już tylko 32% personelu medycznego miało okazję zapoznać się z tym zagadnieniem.

- Jednak sam udział w szkoleniach nie jest metodą prowadzenia poprawy jakości. Personel medyczny jest zdecydowanie niedoinformowany co do metod prowadzenia poprawy jakości. A jeśli nie wie, na czym polega poprawa jakości, to może to oznaczać, że realizowana jest ona jedynie z konieczności, dla potrzeb prawidłowo prowadzonej dokumentacji - czytamy we wnioskach z badania.

- Z przeprowadzonej oceny przygotowania szpitali przed wprowadzeniem obowiązku uzyskania autoryzacji prowadzenia działalności leczniczej wynika, że szpitale nie są w wystarczającym stopniu przygotowane do prawidłowego prowadzenia projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia - podają autorzy raportu.

Dr Piotr Daniluk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej ocenia, że badanie "Szpitalne projekty poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia" wpisuje się w aktualną debatę społeczną na temat bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum