Raport NIK: stan techniczny szpitali opłakany...

Autor: TVN24, SA/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2010 10:32

Stan techniczny 43 z 48 skontrolowanych obiektów był nieodpowiedni i stwarzał realne zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi - informuje NIK w raporcie.

NIK dodaje, że budynki szpitalne są stare, wyeksploatowane i wymagają dużych nakładów finansowych na remonty.

Kontrolerzy NIK stwierdzają, że szpitale nie dbają o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Zdarza się, że nie mają one wydzielonych ewakuacyjnych klatek schodowych, brakuje oświetlenia awaryjnego, a drogi ewakuacyjne są za długie lub za wąskie. Zdarzały się też przypadki użycia do wykończenia wnętrz dróg ewakuacyjnych materiałów łatwo zapalnych.

W 83 proc. skontrolowanych przez NIK szpitali brakowało wyposażenia przeciwpożarowego: gaśnic, hydrantów, alarmów. W niemal połowie skontrolowanych placówek strażacy nie mogliby skorzystać z dróg pożarowych, które były zablokowane, nie spełniały określonych parametrów, albo nie były zakończone niezbędnym placem manewrowym.

W 22 jednostkach (46 proc.) stwierdzono ograniczenia w możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby niepełnosprawne ze względu na istniejące bariery architektoniczne. Nie zapewniono niepełnosprawnym swobodnego dostępu do obiektów szpitali, możliwości komunikacji za pomocą urządzeń dźwigowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz korzystania z pomieszczeń i węzłów higieniczno-sanitarnych.

Szpitale nie przestrzegały też obowiązku przeprowadzania corocznych kontroli stanu technicznego budynku (nie robiło tego prawie 2/3 z nich). Ponad 40 proc. nie przeprowadzało nawet obowiązkowych kontroli co pięć lat. A spośród zbadanych przez NIK jednostek, które okresowe kontrole stanu technicznego przeprowadziły, aż w 40 proc. przypadków okazało się, że kontrolujący nie mieli odpowiednich uprawnień.

W 19 zakładach (40 proc.) corocznych kontroli okresowych dokonywały osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub kwalifikacji, o których mowa w Prawie budowlanym, a w 10 SPZOZ-ach (21 proc.) pięcioletnie kontrole okresowe wykonywały osoby nieuprawnione.

Kontrola ujawniła również w pięciu (10 proc.) SPZOZ przypadki nielegalnego dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, tj. bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2006 – 2008, a czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2009 r. Kontrolerzy sprawdzili 48 publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wystosowali wnioski do organów założycielskich skontrolowanych szpitali o zwiększenie nadzoru nad podległymi im placówkami, a do inspektorów nadzoru budowlanego oraz komendantów Powiatowej Straży Pożarnej o częstsze kontrole obiektów szpitalnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum