Raport Magellana: rosną przychody szpitali

Autor: Magellan/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2010 17:00

Wzrostom przychodów w szpitalach publicznych towarzyszył wzrost kosztów. Najmniej wzrosły one w szpitalach resortowych, najwięcej w powiatowych.

Podstawowymi kosztami działalności szpitali są koszty operacyjne – wynika z raportu „Sytuacja finansowa szpitali w Polsce“ firmy Magellan. Średnio ponad 55 proc. kosztów ponoszonych przez szpitale to koszty generujące zobowiązania publiczno–prawne (wynagrodzenia ze stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty).

W mazowieckich szpitalach na koszty składają się głównie: wynagrodzenia (48 proc.) oraz zużycie materiałów i energii (28 proc.). Co ważne, płatności dla lekarzy pracujących na tzw. kontrakcie należą kategorii kosztów „usługi obce”.

Analiza dynamiki przychodów wskazuje, że największe przychody były w szpitalach, których organem założycielskim jest miasto, bądź gmina. Najmniejsza dynamika przychodów była w jednostkach gdzie organem założycielskim jest uczelnia lub Ministerstwo Zdrowia. Raport wykazuje także, iż w tych województwach, gdzie przychody wzrosły mniej niż koszty, następuje wzrost zadłużenia. Co ważne, w porównaniu z rokiem 2007, tylko 3 województwa: dolnośląskie, opolskie i świętokrzyskie, zarejestrowały spadek zadłużenia.

Finansowanie placówek służby zdrowia jest uzależnione w największym stopniu od kontraktów z NFZ. Obecnie stanowi to 92,10 proc. przychodów szpitali. Dodatkowe środki są przekazywane z Ministerstwa Zdrowia (0,4 proc.) oraz organu założycielskiego (1 proc). Jednak tylko częściowo pokrywają one koszty działania szpitali. W celu usprawnienia systemu, w większości z placówek przeprowadzane są restrukturyzacje, przede wszystkim zatrudnienia oraz finansowe.

Opracowany przez ekspertów Magellana raport, analizuje bieżącą sytuację szpitali publicznych w Polsce, na podstawie badań przeprowadzonych w 464 jednostkach spzoz, od lipca do listopada 2009.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum