Słowo Podlasie/Rynek Zdrowia | 26-04-2017 11:33

Radzyń Podlaski: szpital zdobył siódmą lokatę w rankingu

SP ZOZ Szpital w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny został zauważony w ogólnopolskim rankingu szpitali. Tym razem w grupie 192 średnich placówek zajął siódmą lokatę, za wyniki finansowe ubiegłego roku.

Szpital w grupie 192 średnich placówek zajął siódmą lokatę. Fot. Fotolia

Szpital ulokował się tak wysoko w III edycji rankingu przygotowywanego przez firmę Magellan we współpracy z Deloitte. W tym roku zestawienie ukazało się w Rzeczpospolitej.

Pod kontem efektywności aktywów, dynamiki kontraktu z NFZ i rentowności sprzedaży przeanalizowano zarządzanie finansami 300. szpitali. Wyniki radzyńskiego weryfikowano w ramach kategorii placówek realizujących kontrakt z NFZ między 30-69 mln złotych.

Ranking został przygotowany w oparciu o roczne sprawozdania finansowe, które każdy szpital zobowiązany jest opublikować. Tak więc, do udziału w tym przedsięwzięciu szpitale nie zgłaszają swojego akcesu.

Kondycja finansowa szpitala nie przypomina już tej sprzed sześciu lat, gdy płynność finansowa placówki była na tyle zachwiana, że szpital miał problemy z regulowaniem pensji dla personelu.

Więcej: www.slowopodlasia.pl