Radom: jeszcze raz o znikających milionach z unijnej dotacji

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 23 września 2010 13:06

We wtorek (21 września) informowaliśmy o tym, że topnieje dotacja unijna, jaką Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego ma otrzymać na budowę nowego pawilonu ginekologiczno położniczego. Zmalała ona z ponad 28 mln zł w czerwcu, do zaledwie 13 mln zł w sierpniu.

Radom: jeszcze raz o znikających milionach z unijnej dotacji

Z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych portal rynekzdrowia.pl otrzymał następujące wyjaśnienie.

Projekt Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dotyczący budowy nowego pawilonu znalazł się wśród wniosków o dotację w ramach działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (konkurs trwał od 30 czerwca do 6 października 2008 roku). W wyniku konkursu wyłoniono do dofinansowania 28 projektów. Na indykatywnym wykazie projektów kluczowych z tego działania znalazły się 4 projekty, w tym Radomski Szpital Specjalistyczny – informuje MJWPU.

Konkurs był przeprowadzony w trybie z preselekcją, czyli beneficjent nie musiał składać wszystkich załączników na etapie składania samego wniosku. Tryb ten jest bardzo dogodny dla beneficjenta, nie musi on inwestować w ekspertyzy, opinie i inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji zanim nie dowie się, że jego projekt jest pozytywnie oceniony i może liczyć na dotację.

Jak tłumaczy MJWPU, beneficjent w takim trybie jest proszony o uzupełnienie załączników do wniosku później, w terminach koniecznych do oceny kolejnego etapu procesu przyznawania dotacji. Zdaniem Jednostki szpital, choć był zobowiązany do składania niezbędnych załączników robił to z dużym opóźnieniem.

Jak stwierdza Edyta Al-Tawil, w czasie kontroli przeprowadzonej przez MJWPU w RSS wykryto wiele nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia dofinansowania do 28 mln zł. To stało się pierwszą przyczyną zmniejszenia dotacji unijnej dla RSS.
 
Dodatkowo, jak wyjaśnia MJWPU, przy wyliczaniu wartości dofinansowania w złotówkach bierze pod uwagę każdorazowo kurs księgowy publikowany z przedostatniego dnia kwotowania (roboczego) środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. Co było kolejnym powódem obniżenia wysokości dotacji - spadek wartości euro do złotówki.

Dodatkowo na różnicę w dofinansowaniu dla RSS wpłynęło także to, że od momentu ogłoszenia wstępnej listy rankingowej w styczniu do sierpnia br. do listy dołączyło kilka projektów, których protesty zostały uwzględnione. W związku z tym cała alokacja na Działanie 7.1 została wyczerpana.

Także po przeliczeniu alokacji po obniżonym kursie euro okazało się, że unijnego dofinansowania nie wystarczy na podpisanie wszystkich umów na pierwotnie ustaloną kwotę wsparcia z EFRR. Środki, które dotychczas zostały zakontraktowane umowami o dofinansowanie nie mogą już ulec zmianom. Wysokość dotacji dla Specjalistycznego Szpitala Radomskiego uległa zmniejszeniu, gdyż jest to ostatni projekt, który nie podpisał umowy. Na całą zaistniałą sytuację, jak wyjaśnia MJWPU, wpłynęły m.in. nieterminowość i błędy popełniane przez Radomski Szpital Specjalistyczny.
 
Jednostka potwierdza, że pierwotnie dotacja dla RSS miała wynieść ponad 31,9 mln zł. W wyniku przeprowadzonej przez MJWPU kontroli w zakresie zrealizowanych przez beneficjenta zamówień publicznych oraz na wniosek samego beneficjenta kwota dofinansowania uległa zmianie i wynosiła przeszło 28,6 mln zł.

O kwocie zmniejszenia dotacji do niemal 13 mln złotych dla RSS pismo MJWPU jednak nie wspomina. Przypomnijmy, że w piątek (24 września) o godz. 16.00 ma rozpocząć się w magistracie nadzwyczajna sesja na temat finansowania budowy pawilonu ginekologicznego RSS. Być może wówczas zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości dotyczące wysokości dotacji unijnej do budowy pawilonu ginekologicznego w RSS.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum