Rada NFZ za przyjęciem sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2017 r.

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 28 czerwca 2018 14:40

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 20 czerwca 2018 r. wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęła w dniu 27 czerwca sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały.

Rada Funduszu przyjęła w dniu 27 czerwca sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. Fot. Archiwum

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r. zostało przygotowane zgodnie z przepisami art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zatwierdzonych przez rady oddziałów wojewódzkich funduszu rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych oddziałów wojewódzkich na 2017 r. oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrali Funduszu, sporządzonych po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego NFZ a za 2017 r. przez biegłego rewidenta.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje omówienie realizacji w roku 2017 poszczególnych elementów planowanych przychodów, planowanych kosztów Funduszu oraz czynników kształtujących poziom odnotowanego na koniec 2017 r. wyniku finansowego Funduszu, a także część tabelaryczną obejmującą sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ łącznie, poszczególnych oddziałów wojewódzkich oraz Centrali Funduszu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum