Rada NFZ o przeznaczeniu części zysku z 2006 roku

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 08 lutego 2012 17:00

Na stronie internetowej NFZ ukazała się uchwała Rady Funduszu (nr 3/2012/II) w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie przeznaczenia części zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Cześć w wysokości 60 mln zł zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r., wykazanego w łącznym sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy, proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy, na  finansowanie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w obszarze informatyki, zgodnie ze skorygowanym wnioskiem prezesa NFZ.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum