NFZ/Rynek Zdrowia | 29-07-2013 17:00

Rada NFZ: na co wydać 285 mln zł zysku Funduszu?

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zaopiniowanie przeznaczenia zysku netto NFZ za 2012 r.

Zysk netto Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie 285 381 639,03 złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych, trzy grosze), wykazany w łącznym sprawozdaniu finansowym NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., zatwierdzonym przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 128 ust. 4 Ustawy, rada Funduszu proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Więcej: www.nfz.gov.pl