PAP/Rynek Zdrowia | 28-05-2012 12:52

Rada Funduszu za odwołaniem Jacka Paszkiewicza

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek (28 maja) wniosek ministra zdrowia w sprawie odwołania prezesa Funduszu Jacka Paszkiewicza. Siedmiu członków Rady było za, jeden głosował przeciw.

Wniosek o odwołanie Paszkiewicza złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, premier może odwołać prezesa NFZ na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla szefa rządu. MZ nie poinformowało dotychczas o szczegółach uzasadnienia wniosku.

W skład Rady Funduszu wchodzi dziesięć osób powołanych przez premiera, przy czym jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dwóch spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jednego spośród kandydatów wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jednego spośród kandydatów ministra zdrowia, jednego spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, jednego spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych oraz jednego spośród kandydatów wskazanych przez ministra finansów.

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek (25 maja), że będzie respektował wniosek Bartosza Arłukowicza o odwołanie prezesa NFZ, jeśli będzie on podtrzymany.

- Procedury trwają. Przede mną kilka rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi, głównie z ministrem zdrowia i szefem NFZ - powiedział Tusk dziennikarzom w Sejmie.

Z kolei Arłukowicz oświadczył, że wniosek o odwołanie Paszkiewicza to początek zmian w Funduszu, które będą dotyczyły m.in. systemu finansowania. Dodał, że chce, aby płacono za efekt leczenia, a nie za fakt leczenia.