RPP w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 24 kwietnia 2018 11:50

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia swoje uwagi do projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Rzecznik z aprobatą przyjął proponowane zmiany w zakresie zwiększenia nakładów na psychiatryczną opiekę zdrowotną - skorygowano wartości punktowe świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych. 

"Wyrażam przekonanie, że te wielopłaszczyznowe działania będą stanowiły realną odpowiedź na potrzeby osób zarówno korzystających, jak i udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień" - napisał Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik zwrócił się także z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia zmian w zakresie finansowania przebywania osoby z zaburzeniami psychicznymi poza szpitalem, tj.:

- zwiększenie finansowania w trakcie przebywania pacjentów na przepustkach, tak aby czynnik finansowy nie decydował o jej udzieleniu, a rezygnacja z nich nie była formą poszukiwania oszczędności;
- rozróżnienie przepustki z uwagi na czas jej trwania i rezygnacja ze stosowania czynnika korygującego w przypadku przepustek krótszych niż np. 5 godzin.

Podkreślił, że stosowanie wskaźników korygujących w odniesieniu do pacjentów przebywających w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień korzystających z przepustek oznacza zmniejszenie środków przeznaczonych na ich leczenie. Natomiast przepustka ma najczęściej cel terapeutyczny.

Więcej: www.rpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum