RPO, RR/Rynek Zdrowia | 17-10-2011 18:02

RPO pyta o czas przyjazdu do chorego w ramach opieki nocnej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa NFZ w sprawie zbyt długiego czasu oczekiwania na przyjazd lekarza wzywanego w porze nocnej do pacjenta. Wyjazdy do chorego realizowane są w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Impulsem do wystąpienia była publikacja prasowa, na którą zareagował dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Stwierdził on m.in., że obowiązujące przepisy nie określają, w jakim czasie od zgłoszenia powinna zostać zrealizowana wizyta w miejscu zamieszkania świadczeniodawcy.

Ponadto Małopolski OW NFZ zawarł propozycję dookreślenia przy pomocy odpowiednich przepisów, tak czasu realizacji takiej wizyty, jak i określenia stanu zdrowia pacjenta, który byłby istotnie wiążący przy zgłaszaniu i realizacji wizyt domowych przez punkty podstawowej opieki  zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W związku z tymi sugestiami RPO wnosi o udzielenie informacji na temat tego, czy istnieje konieczność uregulowania i dookreślenia obecnie istniejących uregulowań w zakresie czasu realizacji wizyty domowej od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta oraz szczególnych warunków, które uzasadniałby jej przeprowadzenie.