Pszczyńskie starostwo po rozmowach z NFZ: duża szansa na przejęcie szpitala

Autor: Krzysztof Konopka - PAP/Rynek Zdrowia • • 17 kwietnia 2018 19:40

Jest duża szansa, że od 1 lipca szpital w Pszczynie będzie nadal funkcjonował już jako szpital powiatowy - ocenia pszczyńskie starostwo po spotkaniu z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz deklaruje, że może zgodzić się na cesję kontraktu na rzecz powiatu.

Fundusz deklaruje, że może zgodzić się na cesję kontraktu na rzecz powiatu Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Powiat pszczyński zamierza przejąć prowadzenie tamtejszego szpitala od spółki Centrum Dializa z Sosnowca, której w marcu umowę wypowiedział NFZ. Rozwiązano ją z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza brak kontraktu od 1 lipca.

- Dyrektor Śląskiego OW NFZ Jerzy Szafranowicz poinformował, że akceptuje wszelkie możliwe prawnie rozwiązania, które doprowadzą do dalszego istnienia szpitala na terenie powiatu pszczyńskiego - podał we wtorek starosta pszczyński Paweł Sadza.

Tego dnia doszło do spotkania powołanego przez starostę zespołu ds. szpitala z dyrekcją śląskiego oddziału NFZ w Katowicach. Sadza ocenił, że wyrażone przez Szafranowicza stanowisko było kluczowe z perspektywy lokalnych władz i ich starań o przejecie szpitala. - Dyrektor NFZ zadeklarował, że zgodzi się na cesję kontraktu dla powiatu, jednak pod warunkiem wyrażenia zgody również przez spółkę Centrum Dializa, która do końca czerwca - zgodnie z umową z NFZ - prowadzi szpital - wskazał starosta.

- Dyrektor NFZ zaznaczył także, że w przypadku cesji wysokość kontraktu dla podmiotu, który w imieniu powiatu pszczyńskiego poprowadzi szpital, zostanie pomniejszona, ze względu na niewykonanie w pełni kontraktu przez spółkę Centrum Dializa w pierwszym półroczu - dodał Sadza.

Za prawdopodobne rozwiązanie NFZ i starostwo uznają przystąpienie powiatu do specjalnej procedury konkursowej - rokowań. Zgodnie z deklaracją NFZ, formuła ta gwarantuje zachowanie kontraktu dla szpitala w pełnej kwocie.

- Rozwiązanie to spowoduje także, że Szpital Powiatowy w Pszczynie znajdzie się poza siecią szpitali, a kontraktowanie odbywać się będzie w drodze konkursu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że rokowania będą dotyczyć wszystkich dotychczasowych zakresów działania szpitala w Pszczynie. Jak zaznaczył dyrektor NFZ, w każdej możliwej formule przyznania kontraktu powiatowi, konieczne jest usunięcie nieprawidłowości, wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy - zaznaczył starosta.

O rozwiązaniu umowy na świadczenie wszystkich rodzajów i zakresów usług ze szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca, śląski oddział NFZ poinformował 20 marca br. Kierownictwo oddziału podkreślało, że nie było innego wyjścia, bo w związku z licznymi nieprawidłowościami życie i zdrowie pacjentów w tej placówce było zagrożone. Umowę rozwiązano z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza brak kontraktu od 1 lipca.

W związku z decyzją NFZ powiat zapowiedział, że rozwiązuje umowę dzierżawy szpitala Centrum Dializa (także z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, do 30 czerwca) i zaproponował spółce zawarcie porozumienia, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie funkcjonowania szpitala, a tym samym dostępu do świadczeń leczniczych mieszkańcom. Samorząd ponownie wystąpił też do NFZ o przekazanie kontraktu na prowadzenie szpitala - w formie cesji na podmiot powiatowy.

Jak przekazał w marcu PAP rzecznik spółki Centrum Dializa Witold Jajszczok, kontrakt został wypowiedziany przez NFZ zgodnie z przewidzianym w nim trybem, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji. W ocenie spółki nie było podstaw do rozwiązania umowy.

Rozwiązując umowę śląski oddział NFZ informował, że przez ostanie 10 lat szpital w Pszczynie był kontrolowany 16 razy; nieprawidłowości wykazywała każda kontrola. Ostatnia, przeprowadzona od 12 czerwca do 25 sierpnia 2017 r., wykazała, że szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń po kontroli z 2016 r.

Tamta kontrola zakończyła się nałożeniem na szpital wysokiej kary - ponad 1,1 mln zł - oraz wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości. Niezastosowanie się do tych zaleceń oznaczało, że szpital w Pszczynie nadal naruszał treść umowy i przepisy. Na szpital nałożono więc kolejną karę - 0,5 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum