Pszczyna: szpital wstrzymuje działalność. Jest oświadczenie NFZ

Autor: PAP, NFZ/Rynek Zdrowia • • 12 czerwca 2018 16:13

We wtorek (12 czerwca) śląski NFZ został pisemnie poinformowany przez Szpital w Pszczynie, że placówka ta wstrzymuje pracę swoich oddziałów z powodu braków kadrowych.

Jerzy Szafranowicz, dyr. Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; FOT. PTWP

"12 czerwca br. do Śląskiego OW NFZ wpłynęło pismo, w którym dyrektor Szpitala w Pszczynie informuje, że Centrum Dializa sp. z o.o. złożyła do Wojewody Śląskiego informację o czasowym całkowitym zaprzestaniu działalności leczniczej w szpitalu w Pszczynie od dnia 12 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne - neurologia, izba przyjęć, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jako powód został wskazany brak wystarczającej kadry medycznej" - czytamy w oświadczeniu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 Starostwo: personel nadal chce pracować
- Spółka Centrum Dializa, której w marcu NFZ wypowiedział umowę na świadczenie usług w szpitalu w Pszczynie, zawiesza działalność tej placówki - potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik spółki Centrum Dializa Witold Jajszczok.

- Powiat pszczyński chce w trybie natychmiastowym przejąć szpital i zapewnić jego nieprzerwaną działalność - oświadczył starosta Paweł Sadza.

Jak powiedział PAP Witold Jajszczok rzecznik spółki Centrum Dializa, decyzja o zawieszeniu działalności placówki to konsekwencja braku personelu, który umożliwiałby jej dalsze prowadzenie. - Pracownicy masowo zrezygnowali z pracy, nie chcąc czekać w niepewności. Mieliśmy nadzieję, że poprowadzimy szpital do końca miesiąca, ale nie udało się - stwierdził.

Jajszczok zapowiedział, że w związku z zawieszeniem działalności szpitala około 20 pacjentów zostanie przeniesionych do innych placówek. Stanowczo zaprzeczyło temu starostwo. - Personel medyczny poinformował starostę pszczyńskiego, że nie odejdzie od łóżek pacjentów - podało starostwo.

Władze samorządowe zaprzeczają też, że powodem decyzji dyrekcji szpitala o zaprzestaniu jego działalności i przeniesieniu pacjentów jest brak lekarzy i pielęgniarek. - Jesteśmy po rozmowie z ordynatorami, oddziałowymi i pracownikami pogotowia, którzy stanowczo i jednoznacznie zadeklarowali, że nie odejdą od łóżek pacjentów. Grafiki są w pełni obsadzone i nie ma potrzeby ewakuacji pacjentów - powiedział Sadza.

Umowa rozwiązana w marcu
O rozwiązaniu umowy na świadczenie wszystkich rodzajów i zakresów usług ze szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca, śląski oddział NFZ informował 20 marca br. Umowę rozwiązano z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza brak kontraktu od 1 lipca. NFZ zapowiedział, że od tej daty przekaże pieniądze na leczenie pacjentów z powiatu pszczyńskiego szpitalom w Bielsku-Białej, Żorach, Tychach i Mikołowie.

- W trosce o życie i zdrowie pacjentów powiat pszczyński jest w stanie w trybie natychmiastowym przejąć prowadzenie pszczyńskiego szpitala - zadeklarował Sadza w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej.

Starosta poinformował dyrektora śląskiego NFZ, że powiat jest gotowy na przejęcie pacjentów w trybie natychmiastowym i dalsze nieprzerwane prowadzenie szpitala. "Chcemy zapewnić pacjentom opiekę medyczną przez wykwalifikowany personel, który wyraził chęć pracy w szpitalu prowadzonym przez powiat pszczyński. Czekamy na decyzję dyrektora NFZ w tej sprawie" - podał Sadza.

Kilka tygodni temu powiat poinformował, że rozpoczął już inwestycje przed spodziewanym przejęciem szpitala. Na remonty, zakup sprzętu i przygotowanie do prowadzenia placówki przeznaczył 4,8 mln zł (łącznie w tym roku samorząd deklaruje wydanie na stary publiczny i na nowy szpital 6,34 mln zł). W związku z decyzją NFZ powiat już wcześniej rozwiązał umowę dzierżawy szpitala z Centrum Dializa (także z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia - do 30 czerwca).

Starostwo podjęło starania, aby od 1 lipca uzyskać kontrakt na leczenie pacjentów i zapewnić mieszkańcom nieprzerwany dostęp do świadczeń. Do rejestru wojewody została już wpisana nowa jednostka organizacyjna - Szpital Powiatowy w Pszczynie - jako podmiot wykonujący działalność leczniczą. Po rozwiązaniu umowy do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęło wiele oświadczeń pracowników pszczyńskiego szpitala, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania pracy w placówce, prowadzonej przez jednostkę podlegającą powiatowi.

Centrum dializa: nie było podstaw do rozwiązania umowy
Spółka Centrum Dializa jeszcze w marcu informowała, że kontrakt został wypowiedziany przez NFZ zgodnie z przewidzianym w nim trybem, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji, jednak w ocenie jej przedstawicieli nie było podstaw do rozwiązania umowy.

Rozwiązując umowę, śląski oddział NFZ informował m.in., że przez ostanie 10 lat szpital w Pszczynie był kontrolowany 16 razy i za każdym razem wykazywano nieprawidłowości. Ostatnia kontrola, przeprowadzona od 12 czerwca do 25 sierpnia 2017 r., wykazała, że szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń po kontroli z 2016 r. Tamta zaś zakończyła się nałożeniem na szpital wysokiej kary - ponad 1,1 mln zł - i wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości.

Niezastosowanie się do tych zaleceń oznaczało, że szpital nadal narusza treść umowy i przepisy. Nałożono więc kolejną karę - 0,5 mln zł.

Wezwanie do udzielenia wyjaśnień
W związku z pismem Szpitala w Pszczynie, „Dyrekcja Śląskiego OW NFZ wezwała świadczeniodawcę do udzielenia wyjaśnień w trybie natychmiastowym: przekazania informacji o aktualnej liczbie pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych oddziałach szpitala; liczbie osób, wobec których planuje się zakończenie hospitalizacji; liczbie osób wymagających kontynuacji hospitalizacji oraz o przekazanie szczegółowego planu ewentualnej ewakuacji z informacją o podmiotach, do których skierowani zostaną pacjenci celem kontynuacji leczenia”.

Czytaj także: Powiat pszczyński deklaruje przejęcie pracowników szpitala

„Ponadto, Dyrekcja Śląskiego OW NFZ w dniu dzisiejszym wystosowała komunikat do wszystkich szpitali w promieniu 25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej, niezbędnej pomocy w procesie przejmowania pacjentów dotychczas leczących się w Szpitalu w Pszczynie, wymagających dalszej hospitalizacji”.

Śląski NFZ odniósł się także do pisma Starosty Pszczyńskiego z 12 czerwca 2018 r., który wyraził wolę przejęcia kontraktu w trybie natychmiastowym.

„Z uwagi na trwającą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Centrum Dializa Sp. z o.o., brak jest prawnych możliwości przekazania kontraktu w trybie natychmiastowym mocą jednostronnego oświadczenia woli Dyrektora Śląskiego OW NFZ” - informuje Fundusz.
 
NFZ zwraca uwagę, że „obecnie trwają postępowania konkursowe na udzielanie od 1 lipca 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; neurologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; chirurgia ogólna - hospitalizacja; choroby wewnętrzne - hospitalizacja; geriatria - hospitalizacja; anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja; świadczenia w izbie przyjęć (IP) na obszarze powiatu pszczyńskiego oraz konkurs ofert o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze: powiatu pszczyńskiego”.

 Fundusz uruchomił infolinię
Ponadto NFZ przypomina, że „20 marca 2018 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego ze Szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. Wśród powodów podjęcia takiej decyzji były m.in. negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia - wygasa 30 czerwca 2018 r.”.

Śląski NFZ zapewnia, że „podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić pacjentom Szpitala w Pszczynie dostęp do informacji w sprawie kontynuacji leczenia. Pacjenci mogą uzyskać informację, dzwoniąc na numer całodobowej infolinii: 801 002 903 lub w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku na numer: 32 735 16 00”.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum