czecho.pl/Rynek Zdrowia | 01-09-2019 13:28

Pszczyna: radni apelują do sąsiednich gmin o wsparcie szpitala powiatowego

Podczas ostatniej sesji radni powiatu pszczyńskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym wsparcia działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie przez gminy tego powiatu oraz gminy Czechowice-Dziedzice i gminy Bestwina.

Podczas obrad Rady Powiatu Pszczyńskiego; FOT. Powiat Pszczyński

Radni powiatowi apelują o to, aby wsparcie dla pszczyńskiej lecznicy ze strony sąsiednich samorządów było systematyczne i długofalowe oraz obejmowało dokapitalizowanie powiatowej spółki prowadzącej placówkę - podaje serwis czecho.pl.

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia 2018 r. Szpital Powiatowy w Pszczynie prowadzony jest przez w pełni publiczną spółkę Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli, której jedynym właścicielem jest powiat pszczyński.

- Podstawowym źródłem finansowania działalności szpitala jest kontrakt z NFZ, jednak jego wysokość nie pozwala na pokrycie kosztów prowadzenia działalności leczniczej. W ciągu ostatniego roku powiat przekazał spółce 6 mln zł na prowadzenie bieżącej działalności szpitala - zakup leków, środków opatrunkowych czy pensje dla personelu. Do tego konieczne są nakłady na remonty budynku oraz zakup sprzętu - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Powiatowy szpital ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom powiatu pszczyńskiego oraz gmin sąsiadujących opieki medycznej na odpowiednim poziomie. W placówce został ponownie uruchomiony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, w którym znajdują całodobową opiekę osoby starsze.

Więcej: wiadomosci.czecho.pl