Pszczyna: NFZ rozwiązał umowę z szpitalem. Wypadnie z sieci?

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 20 marca 2018 14:54

Na specjalnie zwołanej we wtorek (20 marca) konferencji prasowej Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformował o wypowiedzeniu w całości umowy pełnoprofilowemu, powiatowemu Szpitalowi w Pszczynie. - Zagrożone było zdrowie i życie pacjentów - podał powody tak drastycznego posunięcia.

Dyr. Jerzy Szafranowicz: - W oparciu o przedstawione dokumenty nie mogłem podjąć innej decyzji. Fot. PTWP/PW

Rozwiązanie umowy NFZ z będącym w sieci Szpitalem w Pszczynie - prowadzonym przez Centrum Dializa Sp. z o.o. i zabezpieczającym teren powiatu - dotyczy wszystkich zakresów i rodzajów świadczeń. (Kilka lat temu starostwo wydzierżawiło ten szpital powiatowy prywatnemu podmiotowi). Wypowiedzenie nastąpiło z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin, w którym umowa przestaje obowiązywać upływa 30 czerwca br.

Szokujące wyniki kontroli
Jak powiedział dyrektor Jerzy Szafranowicz, powodem wypowiedzenia przez śląski oddział Funduszu umowy ze Szpitalem w Pszczynie były "szokujące wyniki kontroli" przeprowadzonej jeszcze w 2017 r. roku i przede wszystkim brak reakcji na uwagi pokontrolne.

- Pomimo wielokrotnych próśb szpital nie wykorzystał szansy i nadal nie spełniał podstawowych warunków realizacji świadczeń. Czekaliśmy 8 długich miesięcy - zaznaczył dyrektor Szafranowicz.

- Jeżeli stwierdziliśmy, że na oddziale opieki medycznej zamiast podłączenia gazu jest zamontowana atrapa plastykowa, jeśli ma przyjmować lekarz a tego lekarza nie ma, jeśli mają być pielęgniarki, a tych pielęgniarek nie ma, to jak mamy postąpić? - odpowiedział na pytanie dziennikarzy czy w szpitalu istniało zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzję o rozwiązaniu umowy ze Szpitalem w Pszczynie podjął nie tylko na podstawie ustaleń Funduszu, ale też po uzyskaniu opinii straży pożarnej oraz konsultantów wojewódzkich.

Zaważyły dwa dokumenty
Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie stwierdziła nieodpowiednie warunki techniczne naruszające przepisy ppoż. i stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Za takie PSP uznała zamknięcie drogi ewakuacyjnej. Straż nałożyła na szpital 90 tys. zł kary i wydała w tej sprawie 3 decyzje administracyjne nakazujące wyeliminowanie nieprawidłowości. Wszystkie okazały się bezskuteczne.

Jak podał Jerzy Szafranowicz, Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, konsultanci wojewódzcy w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego stwierdzili jednoznacznie brak odpowiedniego zapewnienia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, braki w wyposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz znaczne braki w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

- W oparciu o przedstawione dokumenty nie mogłem podjąć innej decyzji - podkreślił dyr. Szafranowicz.

Tomasz Mucha, naczelnik wydziału kontroli Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przypomniał, że poważne uchybienia w Szpitalu w Pszczynie wykazała już kontrola Funduszu przeprowadzona w 2016 r., po której NFZ nałoży na szpital karę przekraczającą 1 mln zł. Ponowna kontrola, prowadzona na przełomie maja i czerwca 2017 roku pokazała, że szpital nadal nie wykonywał części istotnych zaleceń.

Lista uchybień
- Szpital nie zabezpieczył opieki lekarskiej na oddziale neonatologicznym II poziomu referencyjności w sposób wymagany przepisami prawa. Oddział zabezpieczał tylko jeden lekarz specjalista, co w świetle przepisów jest niedopuszczalne ponieważ nie zapewniano opieki lekarskiej dla dwóch stanowisk intensywnej terapii noworodka i jednego stanowiska opieki ciągłej - mówił naczelnik Mucha.

Dodał: - Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii taka sama sytuacja. Jeden lekarz specjalista zabezpieczał pracę oddziału, drugi lekarz zabezpieczał w zasadzie stanowiska znieczulenia ogólnego dla całego szpitala. To wbrew obowiązującym przepisom i wynikającym z rozporządzenia wymogom.

NFZ stwierdził również, że świadczeniodawca nie wykonał zaleceń pokontrolnych dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej, zarówno zbiorczej jak i indywidualnej. - Nadal dokumentacja zwierała braki, które naszym zdaniem są istotne - stwierdził naczelnik wydziału kontroli śląskiego NFZ.

Spośród długiej listy poważnych - zdaniem Funduszu - uchybień naczelnik przytoczył też informację o tym, że szpital nie spełniał warunków wymaganych na izbie przyjęć. Wbrew obowiązującym przepisom świadczeń w izbie przyjęć bardzo często udzielali wyłącznie ratownicy medyczni, podczas gdy wymóg wskazuje wprost, że całodobową opiekę na izbie przyjęć zabezpieczają pielęgniarki.

- Suma uchybień spowodowała, że nałożyliśmy karę przekraczającą 0,5 mln zł, było to 3 proc. wartości kontraktu według  stanu przed wejściem w życie sieci szpitali - podsumował Tomasz Mucha.

Pacjenci trafią do innych szpitali
Jak zapewnił dyr. Jerzy Szafranowicz, NFZ gwarantuje, że pacjenci z Pszczyny będą mieli dostęp do świadczeń zdrowotnych w okolicznych szpitalach.

- Wcześniej przeprowadziliśmy analizę, do jakich podmiotów w promieniu 25 kilometrów odległości drogowej trafiają mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. Są to szpitale i przychodnie w Mikołowie, Żorach, Bielsko-Białej, Tychach - podał Piotr Nowak, zastępca dyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Piotr Nowak powiedział, że środki stanowiące 50 proc.wartości świadczeń zakontraktowanych przez Szpital w Pszczynie zostaną przekazane do szpitali, które przejmą pacjentów. - Następnie będziemy obserwować, analizując wykonanie świadczeń, gdzie głównie trafią pacjenci z powiatu pszczyńskiego i tam przekażemy kolejne środki.

Na stronie internetowej śląski NFZ opublikuje listę placówek, do których od 1 lipca 2018 r. mieliby trafiać pacjenci z Pszczyny, po zakończeniu działalności szpitala powiatowego w oparciu o środki z NFZ.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie deklaruje wolę przejęcia szpitala i prowadzenia go w sieci przez samorządową spółkę lub powiatowy ZOZ. - Dzisiaj w sytuacji prawnej, gdy istnieje sieć szpitali, wydaje się wątpliwe, by można było mówić o cesji środków szpitala sieciowego na spółkę niesieciową - zauważył dyr. Szafranowicz.

Według dyrektora śląskiego oddziału NFZ, lepszym rozwiązaniem na przyszłość jest ogłoszenie konkursu "z tą samą kwotą pieniędzy" dla powiatu pszczyńskiego. - Oczekujemy, że władze samorządowe po prostu do tego konkursu przystąpią - podsumował.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum