Prywatny sektor: bez istotnych zmian w latach 2013-2015?

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2013 11:16

Według prognoz firmy PMR, w latach 2013-2015 rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie się rozwijał w tempie ok. 5 proc. średnio rocznie. Dynamika wzrostu będzie zbliżona w każdym z lat, przy czym, w związku z poprawą sytuacji ekonomicznej, będzie najwyższa w 2015 r., gdy wartość rynku przekroczy 39 mld zł.

Prywatny sektor: bez istotnych zmian w latach 2013-2015?
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. "Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, w 2012 r. wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła 33,8 mld zł. Dynamika rynku była dużo niższa niż w 2011 r., głównie za sprawą obniżenia dynamiki kategorii "Wydatki pacjentów na produkty zdrowotne”.

W ocenie PMR, w dłuższej perspektywie czasu, rozwój zarówno abonamentów medycznych, jak i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie będzie możliwy bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

- Prognozujemy, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, z racji niskiej bazy, pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2013-2015. Abonamenty będą na drugim miejscu - mówi Agnieszka Skonieczna, starszy analityk rynku farmaceutycznego PMR i autorka raportu.

Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. Największy udział w prywatnych wydatkach na opiekę zdrowotną mają wydatki pacjentów na produkty zdrowotne. W 2012 r. udział ten kategorii zmniejszył się jednak o 1,4 p.p. w porównaniu do sytuacji rok wcześniej, co było wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawy refundacyjnej, która wywołała prawdziwą rewolucję na rynku farmaceutycznym.

Aż o 20 proc. wartościowo spadł segment leków refundowanych, a NFZ zaoszczędził na refundacji 2 mld zł (wzrosła jednocześnie znacząco odpłatność pacjentów). Sprzedaż produktów OTC wzrosła o kilka procent, ale wolniej niż prognozowano. Okazuje się, że wobec konieczności ponoszenia wyższych wydatków na leki refundowane konsumenci ograniczyli wydatki na mniej istotne produkty OTC.

W dłuższej perspektywie czasu rozwój segmentu prywatnej opieki zdrowotnej nie będzie możliwy bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, która spowodowałaby dopływ środków do systemu. Bez takich działań rynek nie będzie mógł ulec znaczącemu poszerzeniu.

Na początku 2013 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do reformy systemu opieki zdrowotnej. Zakłada ona m.in. decentralizację NFZ i uregulowanie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach ma być gotowy do końca 2013 r.

Według obecnego stanu wiedzy, ustawa ta nie spowoduje rewolucji w segmencie prywatnej opieki zdrowotnej. Celem Ministerstwa Zdrowia jest bowiem jedynie uregulowanie obecnego systemu, a dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mają zostać wprowadzone jako element wspierania (a nie zastępowania) publicznego systemu ochrony zdrowia.

- W ramach dodatkowych ubezpieczeń mają być dostępne świadczenia, które już obecnie są realizowane przez Polaków odpłatnie. Bez wprowadzenia faktycznej konkurencji w postaci innych, niż NFZ, płatników czy też zachęt podatkowych do zakupu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, zabraknie bodźców do rozwoju tych segmentów" podkreśla Agnieszka Skonieczna.

Dodatkowo, w ocenie PMR jest mało prawdopodobne, by jakiekolwiek radykalne zmiany weszły w życie przed zaplanowanymi na 2015 r. wyborami parlamentarnymi.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum