Protest profesorów ws. wyceny świadczeń gwarantowanych

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 19 maja 2016 10:40

Do ministra zdrowia trafił list otwarty środowisk medycznych, w którym profesorowie medycyny apelują o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem nowych taryf stosowanych w wybranych świadczeniach gwarantowanych i podjęcie dialogu w celu opracowania nowego projektu taryf.

Protest profesorów ws. wyceny świadczeń gwarantowanych. Fot. Piotr Waniorek/PTWP

Ewentualne wprowadzenie taryf w kształcie zaproponowanym przez AOTMiT spowoduje, iż to wynikające z niej bodźce ekonomiczne, a nie dobro pacjenta i aktualny stan wiedzy medycznej będą miały decydujące znaczenie dla doboru metody leczenia. Stosowane będą metody przestarzałe, których wycena pozostała na niezmienionym poziomie lub została obniżona nieznacznie, kosztem metod nowoczesnych i efektywnych, których wycenę obniżono czasem nawet o 60% - twierdzą sygnatariusze listu.

Ich zdaniem przewidziane w projekcie taryf „oszczędności” niosą za sobą dużo większe ryzyko dla pacjenta, a także powodują, iż efekty leczenia są krótkotrwałe, zaś samo leczenie i okres rekonwalescencji wyłączają chorego z życia społecznego i zawodowego na dużo dłuższy czas, niż w przypadku stosowania metod nowoczesnych.

Uważamy, że Ministerstwo Zdrowia, w trosce o życie i zdrowie setek tysięcy Polaków, powinno niezwłocznie wstrzymać prace nad nową taryfą opracowaną w AOTMiT - apelują autorzy listu. Argumentują, że kontynuowanie prac w obecnym kształcie, stanowić będzie poważne zagrożenie dla pacjentów polskich szpitali.

Zaznaczają, że ich list nie jest próbą ochrony interesów poszczególnych grup zawodowych, ale głośnym apelem o przywrócenie racjonalności w publicznej dyskusji nad sposobem organizowania i finansowania opieki zdrowotnej (szpitalnej) w Polsce, opartej o naszą wiedzę medyczną i wieloletnie doświadczenia.

Zdaniem sygnatariuszy listu, proponowana taryfikacja oparta tylko na rachunku ekonomicznym i metodzie "popytowo-podażowej", spowoduje m.in. wzrost przypadków śmiertelnych lub kończących się inwalidztwem pacjentów oraz przyczyni się do powstania nieodwracalnych kosztów społecznych i finansowych.

Pod listem do ministra zdrowia podpisali się profesorowie: Wojciech J. Marczyński, Andrzej Bochenek, Jarosław Czubak, Kristian Wita, Marek Sąsiadek, Ireneusz Kotela, Stanisław Pomianowski.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum