Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 19 listopada pod Pałacem Prezydenckim

Autor: oprac. SzB • Źródło: Facebook, Rynek Zdrowia15 listopada 2022 15:30

Będzie protest osób z niepełnosprawnością i ich opiekunek oraz opiekunów. "Chcemy móc pracować i zarabiać, a jednocześnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne" - tak brzmi główny postulat protestujących.

Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 19 listopada pod Pałacem Prezydenckim
Protest OzN i ich rodzin. Zapowiedziano go 19 listopada w Warszawie. Fot. Shutterstock
  • Zapowiedziano protest osób z niepełnosprawnością i ich opiekunek oraz opiekunów. Odbędzie się on 19 listopada w Warszawie
  • — Chcemy móc pracować i zarabiać, a jednocześnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne — to główny postulat protestujących
  • Na ten moment świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł i to niezależnie od tego, iloma osobami opiekun czy opiekunka się zajmuje

Przed nami protest OzN w Warszawie

Na sobotę 19 listopada zaplanowano w Warszawie protest osób z niepełnosprawnością i ich opiekunek oraz opiekunów. Rozpocznie się on o godz. 14 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. 

— 2119 zł: tyle wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna/ki OzN w Polsce. Osoba opiekuńcza może otrzymywać te pieniądze jedynie wtedy, gdy zrezygnuje z podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Na takie prawo nie ma naszej zgody — piszą protestujący w mediach społecznościowych.

Przypominają oni także, że wspomniane 2119 zł jest otrzymywane niezależnie od tego, iloma osobami opiekun czy opiekunka się zajmuje.

— Wiele mam dzieci z niepełnosprawnością pobiera świadczenie pielęgnacyjne, bo ich dziecko wymaga wsparcia, które uniemożliwia pojęcie pracy na pełen etat. Chciałyby one podjąć pracę zarobkową w niewielkim wymiarze w czasie, gdy dziecko jest na zajęciach, w placówce edukacyjnej lub pozostaje pod opieką drugiego rodzica — dodają we wpisie udostępnionym na Facebooku. 

Jakie są postulaty protestujących oipiekunów?

- Cały czas zbieramy informacje od opiekunów OzN, aby opracować jak najbardziej korzystne postulaty. Nie działamy wyłącznie w swoim imieniu, ale zależy nam też na zdaniu i dobru członkiń/ków całej społeczności - brzmi apel opiekunów osób z niepełnosprawnością. Wyliczają też postulaty.


Postulaty protestu OzN i ich opiekunek_ów:


1. Dopuszczenie do podjęcia pracy zarobkowej przez opiekuna_kę pobierającą_ego świadczenie w zakresie podobnym jak w wypadku innych świadczeń. Zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

2. Zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów/ek, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 (sygn. akt K 38/13).
Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w sprawie świadczeń dla opiekunów_ek znacznie niepełnosprawnych osób dorosłych poprzez wprowadzenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego.

3. Wydłużenie okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie to 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

4.Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia po śmierci OzN.
Konieczne jest zabezpieczenie finansowe opiekuna OzN po śmierci podopiecznego,

5. Podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która powinna podlegać corocznej waloryzacji, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Ciągłość orzeczenia oraz wynikających z niego uprawnień do wydania przez komisję kolejnego orzeczenia pod warunkiem złożenia wniosku w ustawowym terminie.

7. Zaniechanie wydawania krótkoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami nie rokującymi poprawy na rzecz orzeczeń dożywotnich i długoterminowych.

7.2. W przypadku wytycznych czy rozporządzenia określającego wykaz schorzeń uprawniających do dożywotnich i długoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności wnosimy, by była to lista ze sformułowaniami o charakterze otwartym, poprzedzona szerokimi konsultacjami ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

8. Podwyższenie kwot najniższej renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

9. Zwiększenie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy typu D (placówek dziennego pobytu dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem), przynajmniej do poziomu subwencji oświatowej dla ucznia z niepełnosprawnością.

10. Dla wymagających szczególnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, należy jak najszybciej (z uwagi na wiek ich opiekunów ) utworzyć formy wsparcia całodobowego, uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji:

a) małe (do 12 osób ), specjalistyczne domy stałego pobytu w środowisku lokalnym, z odpowiednim do potrzeb i stałym finansowaniem.

b) dla osób bardziej samodzielnych tzw. mieszkania wspomagane ze wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

11. Odpowiednio wyższe wsparcie finansowe opiekunów wspierających więcej niż jedną OzN.

Dodajmy, że zgodnie z danymi ze stron rządowych w Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln.

— Chcemy móc pracować i zarabiać, a jednocześnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne — to główny postulat protestujących.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum