Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Autor: Tekst zewnętrzny • Źródło: Artykuł promocyjny dostarczony przez Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.24 stycznia 2022 08:23

Prometriq MBA to Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia, realizowany w formule trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA.

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE
Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE Fot. Prometriq
 • Program zgodny z zaleceniami IHF, EFMD i AMBA (International Hospital Federation, European Foundation for Management Development, Association of MBAs)
 • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT MBA potwierdzony przez PORTO BUSINESS SCHOOL
 • Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych
 • Uprawnienia do kierowania podmiotem leczniczym
 • Wykładowcy reprezentujący instytucje zdrowia i uczelnie z całego kraju oraz zagranicy
 • Zestaw materiałów i podręczników niedostępnych w wolnej sprzedaży
 • Sesja stacjonarna w Sopocie (3 dni) i zdalna praca grupowa
 • Sieć kontaktów zawodowych – Klub Prometriq MBA
 • Sieć kontaktów międzynarodowych – zagraniczne wyjazdy studyjne w ramach European Healtcare MBA Study Tour.

Międzynarodowy standard MBA

Program Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia został przygotowany w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Szpitali, które powstały przy udziale m.in.: American College of Healthcare Executives, Australasian College of Health Service Management, Canadian College of Health Leaders, European Association of Hospital Managers, Hong Kong College of Healthcare Executives, International Hospital Federation.
Program obejmuje 1473 godziny aktywności słuchaczy MBA, na które składają się:

 • Wykłady i ćwiczenia w formie webinariów realizowanych w czasie rzeczywistym
 • Udział w panelach eksperckich w ramach Klubu Prometriq MBA (online)
 • Warsztaty podczas sesji stacjonarnej w Sopocie (3 dni)
 • Wykłady na żywo i uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu
 • Moduły dostępne na platformie e-learningowej
 • Praca własna w oparciu o dostarczone materiały
 • Praca grupowa z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej
 • Przygotowanie pracy lub projektu dyplomowego
 • Udział w wizytach studyjnych (opcjonalnie).

Jak aplikować na studia podyplomowe Prometriq Executive MBA?

Zapoznaj się z opiniami słuchaczy Prometriq MBA, listą wykładowców oraz zasadami uczestnictwa, a potem zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.prometriq.pl/mba-online (wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego, ale umożliwia weryfikację kwalifikowalności kandydata i rezerwację miejsca w grupie Prometriq MBA 41).

Zajęcia 41 edycji Prometriq MBA rozpoczynają się sesją inauguracyjną zaplanowaną na 26 marca 2022 roku. Wykład inauguracyjny wygłosi Pan Krzysztof Łanda – ekspert ochrony zdrowia, w latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Sesja stacjonarna w Sopocie dla grupy 41 zaplanowana jest w Sopocie na 24-26 czerwca 2022 r. Gościnnym wykładowcą tej sesji będzie m.in. Pan Ramon O'Callaghan – ekspert w dziedzinie teorii zarządzania, dziekan Porto Business School. Uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu zaplanowana jest na 25 czerwca 2023 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Szczegółowy harmonogram zajęć MBA jest dostępny dla osób zakwalifikowanych na studia. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Prometriq MBA - tel.: 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl.

Nie eksperymentuj z MBA. Wybierz sprawdzone rozwiązanie gwarantujące uprawnienia, wiedzę i kontakt z najlepszymi. Uwaga: Renoma MBA Prometriq powoduje, że niektórzy dostawcy MBA wykorzystują markę Prometriq do odpłatnego przekierowania wyników wyszukiwania w internecie. Sprawdź czy jesteś na stronie www.prometriq.pl.

Dlaczego wybrać Prometriq Executive MBA?

 • Doskonały program realizowanych przez wybitnych ekspertów ochrony zdrowia reprezentujących wiele ośrodków polskich i zagranicznych
 • Dogodna i różnorodna forma zajęć (webinaria, sesja stacjonarna, praca w grupach lokalnych, wyjazdy studyjne)
 • Międzynarodowy certyfikat MBA i polskie uprawnienia MBA
 • Inspiracje, kontakty zawodowe i przyjaźnie na wiele lat (ponad 50% słuchaczy Prometriq MBA to prezesi lub dyrektorzy podmiotów leczniczych).

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania i na ogólnych studiach MBA nie porusza się wystarczająco wnikliwie wielu zagadnień kluczowych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, racjonowanie usług – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. W ramach Prometriq MBA stwarzamy możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały dydaktyczne i serię unikalnych podręczników. Poprzez cykl webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.

Prometriq Executive MBA a wymagania AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Prometriq MBA - tel.: 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum