Projekt zarządzenia prezesa NFZ ws. przezcewnikowej trombektomii mechanicznej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2019 19:57

W środę (10 lipca) NFZ opublikował projekt zarządzenia prezesa Funduszu dot. przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ ws. przezcewnikowej trombektomii mechanicznej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) i ma na celu dostosowanie przepisów ww. zarządzenia do obowiązujących przepisów prawa.

W przedmiotowym zarządzeniu w § 1 pkt 1 zaktualizowano metrykę rozporządzenia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Powyższa nowela zwiększyła liczbę realizatorów programu pilotażowego.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie § 7 ust. 1 dotyczącego okresu zobowiązania finansowego. Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r.

Ponadto, dokonano zmiany w załączniku nr 3 - wniosek o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Więcej: nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum