Projekt zarządzenia NFZ ws. pęcherzowego oddzielania naskórka

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 17 lipca 2019 14:03

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia prezesa Funduszu z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, w celu zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Projekt zarządzenia NFZ ws. pęcherzowego oddzielania naskórka
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zarządzenie wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1b - katalog produktów odrębnych utworzono nowy produkt rozliczeniowy 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne, do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001435 w sytuacji konieczności zastosowania u świadczeniobiorcy wyrobu medycznego stosowanego w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka, obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w wyroby medyczne i ewentualny ich transport
do świadczeniobiorcy.

2) w załączniku nr 1c - katalog do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy - 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka, sprawozdawany przy rozpoznaniu: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9. Przy rozliczeniu produktu zachodzi konieczność udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem; obejmuje wyroby medyczne wymienione dla rozpoznania pęcherzowego oddzielania naskórka w stosownym obwieszczeniu ministra zdrowia.

3) w załączniku nr 3 katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym dodano właściwe zakresy skojarzone.

4) w zakresie §12 dokonano niezbędnych zmian polegających na wyodrębnieniu zakresów skojarzonych dla nowoutworzonych produktów związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka oraz umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń.

Wprowadzone do zarządzenia zmiany mają zapewnić istotną poprawę dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

Skutek finansowy oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku.

Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń udzielonych od dnia 1 lipca 2019 r.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum