Projekt ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie i podwyżkach dla lekarzy jest już gotowy

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 10 maja 2018 18:50

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek (10 maja), że gotowy jest już projekt ustaw o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie. Został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi można zgłaszać do 22 maja.

MZ przygotowało projekt ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie i podwyżkach dla lekarzy jest już gotowy. Fot. Piotr Waniorek/PTWP

Według projektu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aby docelowo osiągnęły 6% PKB, w latach 2018-2023 nie może być niższy niż:

  • 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to 4,67%);
  • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to 4,86%);
  • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to 5,03%);
  • 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to 5,22%);
  • 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to 5,41%);
  • 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to 5,60%).

MZ proponujemy również, aby odejść od zasady, zgodnie z którą wzrost środków na ochronę zdrowia przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W projekcie zrezygnowano z tego zapisu. Aby zmniejszyć kolejki, większe środki będą przeznaczane na wszystkie świadczenia gwarantowane.

Projekt zmienia zasady finansowania dyżurów medycznych pełnionych podczas szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Lekarzom odbywającym szkolenie w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne (będzie ono finansowane przez ministra zdrowia).

Aby zachęcić młodych lekarzy do pracy w publicznej ochronie zdrowia projekt zakłada, że rezydenci, którzy zobowiążą się do pracy w publicznych podmiotach ochrony zdrowia w Polsce przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie podczas szkolenia: o 700 zł - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowych dziedzinach medycyny; o 600 zł - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w pozostałych dziedzinach.

W projekcie zaproponowano zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do 6750 zł brutto miesięcznie dla lekarzy specjalistów pracujących w publicznym systemie ochrony zdrowia. Podwyżki otrzymają specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy zobowiążą się do nieudzielania tożsamych świadczeń u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-13, 15 i 16 ustawy o świadczeniach.

Środki na podwyżki dla specjalistów będą przekazywać podmiotom leczniczym dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ.

Ponadto lekarze i lekarze dentyści, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia, zostaną objęci ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Jest to związane z koniecznością zapewnienia niezakłóconego i należytego udzielania przez nich świadczeń.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Czytaj: www.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum