Projekt rozporządzenia ws. wynagrodzenia dla ratowników medycznych - leczenie szpitalne

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 06 marca 2020 12:45

Projekt rozporządzenia opublikowany w czwartek (5 marca) na stronie Rządowego Centrum Legislacji zakłada utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Fot. Archiwum

Projektowane zmiany stanowią realizację postanowień porozumień zawartych w dniach 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ ''Solidarność''.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w § 16 ust. 4a pkt 4 załącznika do rozporządzenia zmienianego następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla wyżej wymienionej grupy zawodowej będzie wyliczany wg zasad określonych w rozporządzeniu i nie będzie konieczności określania w tym celu współczynników korygujących na podstawie zarządzeń prezesa NFZ.

Ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 23 marca 2020 r.

 

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum