Programy profilaktyki. Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ03 września 2022 14:30

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne.  Chodzi m.in. o programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych i chorób odtytoniowych.

Programy profilaktyki. Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ
Fot. Marcin Bielecki/PAP
  • Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne badań przesiewowych raka jelita grubego
  • Zarządzenie dotyczy programów: profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych, chorób odtytoniowych, badań przesiewowych raka jelita grubego
  • Umowy o udzielanie świadczeń w tym zakresie zawarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowają ważność

Profilaktyczne programy zdrowotne. Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Wydane zarządzenie określa:

  • przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

W rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, wymienione zostały:

  • program profilaktyki raka szyjki macicy,
  • program profilaktyki raka piersi,
  • program badań prenatalnych,
  • program profilaktyki chorób odtytoniowych, (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej „POChP”),
  • program badań przesiewowych raka jelita grubego. 

W wyniku postępowania NFZ wyłoni świadczeniodawców do realizacji świadczeń na obszarze: województwa, więcej niż jednego powiatu, powiatu, więcej niż jednej gminy, gminy, dzielnicy i więcej niż jednej dzielnicy. 

Umowy o udzielanie świadczeń w zakresach profilaktycznych programów zdrowotnych zawarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowają ważność przez okres, na jaki zostały zawarte i mogą być zmieniane.

Zarządzenie opublikowane zostało 2 września br. Weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Zarządzenie dotyczące profilaktycznych programów zdrowotnych i załączniki do niego TUTAJ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum