Prof. Bochenek: staż dla lekarzy utrzymać, ale nie traktować stażystów jak sekretarki

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia27 października 2021 20:17

- Staże podyplomowe lekarzy należy utrzymać, ale też realizować ich program, nie traktując stażystów jak sekretarki medyczne - uważa prof. Andrzej Bochenek, ceniony kardiochirurg i nauczyciel akademicki. Przypominamy też opinie o przydatności stażu zebrane ankietowo wśród lekarzy stażystów.

Prof. Bochenek: staż dla lekarzy utrzymać, ale nie traktować stażystów jak sekretarki
Likwidacja stażu lekarskiego ma zmniejszyć braki lekarzy. Foto: PAP/ Tomasz Waszczuk
 • Z propozycją likwidacji lekarskich staży podyplomowych wystąpił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • Likwidacja stażu lekarskiego ma zmniejszyć braki lekarzy
 • Prof. Andrzej Bochenek: - Reformujmy, nie likwidujmy. Lekarze stażyści, zamiast w pełni poświęcać wymagany programem stażu czas na naukę praktyczną, wykorzystywani są do innych czynności
 • Roczny staż jest przygotowaniem zawodowym lekarza tuż po studiach, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych
 • O tym co młodzi lekarze sądzą o przydatności stażu podyplomowego dla rozwoju ich praktycznych umiejętności wiele powiedziała ankieta przeprowadzona przez Wielkopolską Izbę Lekarską

- Nie jestem zwolennikiem likwidacji lekarskiego stażu podyplomowego. Ten staż jest bardzo ważny. To podczas jego odbywania lekarz może się zapoznać dokładnie z uprawianiem podstawowych dziedzin medycyny, żeby świadomie mógł wybrać kierunek specjalizacji - mówi nam prof. Andrzej Bochenek, słynny kardiochirurg.

Jest jednym z trójki kardiochirurgów, którzy wspólnie z prof. Zbigniewem Religą przeprowadzali w Polsce pionierskie przeszczepy serca pokazane w głośnym filmie "Bogowie".

Lekarski staż podyplomowy. "Zreformować, nie likwidować"

Prof. Andrzej Bochenek mówi, że rozumie iż pomysł likwidacji lekarskich staży podyplomowych wynika z narastającego braku lekarzy, ale jest przeciwny takiemu rozwiązywaniu problemu.

Zdaniem profesora, nie należy likwidować staży, bo są potrzebne. Wręcz przeciwnie - należy je utrzymać i egzekwować prawidłową realizację ich programu.

- Widzę, że staże są źle organizowane. Lekarze stażyści, zamiast w pełni poświęcać wymagany programem stażu czas na naukę praktycznych umiejętności, wykorzystywani są do innych czynności. Są sekretarkami, do pisania historii chorób, prowadzenia dokumentacji. To skutek braku dodatkowych zawodów medycznych - mówi profesor.

Dlatego, jak przekonuje, staże przede wszystkim należy zreformować, a nie likwidować.

- Każda pliszka swój ogonek chwali - odpowiada profesor, gdy przytaczamy opinię Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych o wysokim poziomie kształcenia na kierunkach lekarskich, co jest uzasadnieniem dla propozycji likwidacji staży. Dodaje: - Najpierw zapytałbym absolwentów medycyny jaką wiedzę praktyczną wynieśli ze studiów.

Staż lekarski uczy umiejętności praktycznych

Profesor Andrzej Bochenek uważa, że faktycznie jest dostrzegalna poprawa w zakresie możliwości kształcenia studentów w oparciu o centra symulacji medycznej. - Natomiast nie zastąpi to praktyki przy łóżku chorego. Lekarze po uzyskaniu dyplomu nie są jeszcze w pełni przygotowani z punktu widzenia praktyki lekarskiej - zaznacza.

Czytaj więcej: Roczny obowiązkowy staż podyplomowy dla lekarzy do likwidacji

Propozycja likwidacji lekarskich staży podyplomowych padła we wtorek (26 października) podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z udziałem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).

- KRAUM podjęła uchwałę ws. zwrócenia się do MZ o zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów, co automatycznie skróciłoby długi cykl kształcenia lekarza specjalisty o rok - wyjaśniał prof. Marcin Gruchała.

Czytaj także:
Co przemawia za zniesieniem lekarskiego stażu podyplomowego?

Likwidacja lekarskiego stażu podyplomowego. "Inicjatywa legislacyjna zostanie podjęta niezwłocznie"

Staż - zgodnie z informacją podaną na stronie MZ - jest przygotowaniem zawodowym lekarza (lekarza dentysty), które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę – zawierają ją z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu na określony czas.

Lekarz (lekarz dentysta) może wykonywać zawód tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie odbywa staż – pod nadzorem lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty, który pracuje w zawodzie co najmniej 5 lat.

Na czym polega praca lekarza stażysty

Lekarz stażysta m.in.:
• Wykonuje badania (przedmiotowe i podmiotowe) pacjenta oraz udziela porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,
• Wydaje (po konsultacji z opiekunem) zlecenia lekarskie,
• Samodzielnie stosuje metody diagnostyczne i lecznicze zlecone przez lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu,
• Prowadzi (we współpracy z opiekunem) historię choroby i inną dokumentację medyczną,
• Udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta,
• Zleca czynności pielęgnacyjne,
• Wystawia recepty oraz wydaje opinie i orzeczenia lekarskie (po uzgodnieniu ich treści z opiekunem).

Stażysta pełni również dyżury medyczne zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu:

• Jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego – na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, na szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego, pod nadzorem lekarza lub lekarzy, którzy pełnią dyżur i mogą samodzielnie wykonywać zawód.

Czytaj: Lekarze o stażu podyplomowym. "To relikt z minionej epoki, o ile nie z czasów pańszczyzny". Są i inne opinie

Stażysta pełni 1 dyżur w tygodniu – w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu– w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, staż lekarza dentysty - 12 miesięcy.

Co młodzi lekarze sądzą o stażu. Są dane

O tym co młodzi lekarze rzeczywiście sądzą o przydatności stażu podyplomowego dla rozwoju ich umiejętności wiele powiedziała ankieta przeprowadzona przez Wielkopolską Izbę Lekarską (WIL), której wyniki zostały opublikowane w sierpniu 2019.

- Na przeprowadzenie tej ankiety zdecydowaliśmy się głównie ze względu na fakt, iż młodzi lekarze dosyć krytycznie oceniają przebieg stażu, ale także dlatego, że przebiega on różnie w różnych jednostkach - mówił Artur de Rosier, prezes WIL.

- Dokonaliśmy analizy w poszczególnych dziedzinach medycyny. Okazało się, że dobrze opanowane zostały w ramach stażu elementy związane z udzielaniem pierwszej pomocy, dobrze zaprezentował się także zakres związany z badaniem i diagnostyką. Jeżeli chodzi natomiast o różnego rodzaju umiejętności manualne, bywało różnie - zauważał Artur de Rosier.

Większość stażystów (ponad 70 proc. ankietowanych) planowała, na podstawie stażu, podjęcie decyzji w kwestii wyboru specjalizacji.

Czytaj też: Staż pod lupą: dlaczego młodzi lekarze nie zdobywają potrzebnych umiejętności?

Komentując wyniki ankiety dr Bartosz Urbański, przewodniczący komisji ds. młodych lekarzy WIL zwracał uwagę m.in. na powszechny deficyt kadr lekarskich w szpitalach, który powoduje, że specjaliści, którzy powinni poświęcić czas stażystom, nie są w stanie tego zrobić.

- Z tego samego powodu stażysta przydaje się często do wykonywania zadań, które powinny należeć do obowiązków sekretarki medycznej. Warto jednak zauważyć, że dużo zależy od samego lekarza stażysty. Jeśli chce się czegoś nauczyć i wykazuje się uporem, zwykle zdobywa potrzebne umiejętności. Jeśli nie - bywa różnie. Decyduje zatem czynnik ludzki - podkreślał Bartosz Urbański.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze