Próby omijania przepisów o wynagrodzeniach: Rzecznik Praw Diagnostów oferuje pomoc

Autor: oprac. SzB • Źródło: KIDL, KZZPMLD, Rynek Zdrowia12 sierpnia 2022 11:30

Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego w swoim stanowisku jasno podkreśla, że " wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien nastąpić dla wszystkich pracowników w ramach tego samego pracodawcy na tych takich samych dla wszystkich pracowników zasadach".

Próby omijania przepisów o wynagrodzeniach: Rzecznik Praw Diagnostów oferuje pomoc
RPDL: "Próby obejścia regulacji ustawowej należy ocenić negatywnie". Fot. Shutterstock
  • Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego zajął stanowisko dotyczące ustawy o wynagrodzeniach
  • Podkreśla on, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego "powinien [...] nastąpić dla wszystkich pracowników w ramach tego samego pracodawcy na tych takich samych dla wszystkich pracowników zasadach"
  • - Dochodzące do mnie informacje o podejmowanych próbach obejścia regulacji ustawowej [...] należy ocenić negatywnie - uważa Renata Mond-Paszek, RPDL

Jest stanowisko rzecznika diagnostów laboratoryjnych dot. ustawy o wynagrodzeniach

Nie milkną echa "ustawy podwyżkowej" w ochronie zdrowia i związanych z nimi naruszeń praw pracowniczych. Do Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych zgłaszane są nieprawidłowości w nowym szeregowaniu pracowników.

 Na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 11 sierpnia udostępnione zostało stanowisko Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego Renaty Mond-Paszek dotyczące ustawy o wynagrodzeniach. 

- Zgodnie z najnowszą aktualizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu w zawodach medycznych, w przypadku pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze z dniem 2 lipca 2022 roku pozostawało niższe niż wskazane w ustawie, wynagrodzenie to powinno ulec stosownemu podwyższeniu - pisze Mond-Paszek. 

Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego podkreśla, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego "powinien [...] nastąpić dla wszystkich pracowników w ramach tego samego pracodawcy na tych takich
samych dla wszystkich pracowników zasadach". 

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasadności zaproponowanych państwu nowych warunków płacy, zalecam sprawdzenie, czy nowa propozycja zgodna jest z przyjętym w organizacji zasadami określonymi w ustawie - dodaje Renata Mond-Paszek. 

RPDL rekomenduje - w przypadku jakichkolwiek problemów - jak najszybsze skontaktowanie się z działającą w zakładzie zakładową organizacją związkową.

- Jeśli zaś takowa organizacja w państwa zakładzie nie funkcjonuje, albo po konsultacji z takową pozostaną dalsze wątpliwości, pozostaje państwu możliwość zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy lub właściwego podmiotu tworzącego - podkreśla RPDL w stanowisku udostępnionym w sieci. 

"Będę świadczyć stosowną pomoc diagnostom laboratoryjnym"

- Dochodzące do mnie informacje o podejmowanych próbach obejścia regulacji ustawowej poprzez podniesienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przy jednoczesnej likwidacji dodatków stażowych, celowościowych lub innych wypracowanych bonifikat z racji podjętego zatrudnienia należy ocenić negatywnie oraz wskazać, że zachowanie takie w ocenie Rzecznika Praw Diagnosty, co do zasady, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa - możemy przeczytać. 

Rzecznik jednak przypomina w swoim stanowisku, że nie posiada kompetencji, które umożliwiałyby wszczynanie sporów z pracodawcami w imieniu diagnostów, czy uczestniczenie w nich. 

- Nie zmienia to faktu, że w granicach mojego umocowania będę świadczyć stosowną pomoc diagnostom laboratoryjnym, których interes prawny w związku z wykonywaną pracą będzie naruszany - dodaje Mond-Paszek. 

Diagności degradowani ze stanowisk. Co radzą związkowcy?

Do Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych zgłaszane są nieprawidłowości w nowym szeregowaniu pracowników. 

Diagności alarmują o degradowaniu z dotychczasowych stanowisk na stanowisko młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej. Oznacza to, oczywiście, niższe zarobki. 

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych radzi więc, co zrobić, jeśli pracodawca proponuje nowe, niekorzystne warunki pracy czy płacy.

- Dyrektor może przedłożyć do zaakceptowania porozumienie stron (tzw. porozumienie zmieniające), którego nie powinno się podpisywać ponieważ oznacza to, iż zgadzamy się na nowe warunki i zamykamy sobie drogę sądową do dochodzenia naszych roszczeń - doradzają związkowcy - czytamy. 

Związek w podsumowaniu podkreśla:

  • albo podpisujemy brak zgody na przedstawione nam nowe warunki i odchodzimy z pracy po okresie wypowiedzenia (pensja na dotychczasowych warunkach), odwołujemy się do sądu pracy;
  • albo nic nie podpisujemy, czym wyrażamy zgodę na nowe warunki i pracujemy dalej, odwołujemy się do sądu pracy.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum