NIL/Rynek Zdrowia | 08-04-2019 12:33

Prezydium NRL popiera wprowadzenie zawodu asystenta medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w piątek (5 kwietnia) w swoim stanowisku poparło inicjatywę wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystenta medycznego.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

NRL zwraca jednocześnie uwagę na konieczność precyzyjnego określenia zakresu planowanych umiejętności i kompetencji zawodowych asystenta medycznego, w tym w szczególności szczegółowe ustalenie, czy asystent medyczny ma być wsparciem dla lekarzy lub innych zawodów medycznych czy też wyspecjalizowaną pomocą administracyjną, do której należy m.in. rejestracja pacjentów, czy też obsługa informatyczna systemów.

Więcej: www.nil.org.pl