Prezes NRL odpowiada RPP na zapytanie dot. barier biurokratycznych

Autor: nil/Rynek Zdrowia • • 29 lutego 2016 14:54

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej pismo dotyczące problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry medycznej.

Prezes NIL dr Maciej Hamankiewicz: z żalem konstatuję, że chęć współpracy z samorządem lekarskim ze strony Pani Minister pojawia się dopiero teraz. Fot. PTWP

"Doceniając wolę współpracy ze środowiskiem lekarskim w poprawie warunków funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i warunków pracy pracowników medycznych z żalem konstatuję, że chęć współpracy z samorządem lekarskim ze strony Pani Minister pojawia się dopiero teraz, po ponad 7 latach od powołania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta - pisze prezes NRL.

Maciej Hamankiewicz pisze dalej: W związku z wyrażoną w piśmie chęcią zapoznania się z barierami administracyjnymi komplikującymi wykonywanie zawodu lekarza i odrywającymi lekarzy od łóżek pacjentów, pragnę w pierwszej kolejności odesłać Panią Minister do lektury uwag samorządu lekarskiego dotyczących tzw. pakietów onkologicznego i antykolejkowego zgłaszanych m.in. w:

* stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 30/15/P-VII z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
* stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 31/15/P-VII z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
* stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 32/15/P-VII z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum