Pracownicy jednostek budżetowych w ochronie zdrowia: wzrosną stawki wynagrodzeń

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia19 stycznia 2023 15:00

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Pracownicy jednostek budżetowych w ochronie zdrowia: wzrosną stawki wynagrodzeń
Zmienione stawki dotyczą m.in. pracowników Centrum r-Zdrowia. Fot. Shutterstock
  • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu, dotyczących stawek wynagrodzeń pracowników w publicznych jednostkach budżetowych w ochronie zdrowia
  • Do 14 dni mają na zgłoszenie uwag w ramach opiniowania organizacje pracodawców, Rada Dialogu Społecznego oraz organizacje związkowe, do których skierowane zostały pisma w tej sprawie
  • Ma to związek z nowym poziomem minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od dnia 1 stycznia 2023 r. 3490 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – 3600 zł

Zmiana na wniosek Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wystąpił z wnioskiem o nowelizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w  państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 154, z późn. zm.). Projekt ukazał się właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, określonych w załączniku nr 1, w tabelach 1 i 2 , zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia.

Zgodnie z ustawą budżetowej na rok 2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej wynosi 107,8 proc..

Ponadto, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952), minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło od dnia 1 stycznia 2023 r. 3490 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – 3600 zł.

W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia:

1) w tabeli 1 minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XVIII wynoszą odpowiednio 3490 zł – 4180 zł (obecnie 3010 zł – 3700 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3700 zł – 8590 zł (obecnie 3130 zł – 8020 zł);

2) w tabeli 2 minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XV wynoszą odpowiednio 3490 zł – 4610 zł(obecnie 3010 zł – 4130 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3700 zł – 15570 zł (obecnie 3130 zł – 14440 zł). 

Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (w tym minimalnej stawki w I kategorii zaszeregowania) nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, tj. mieścić się będzie w ramach planowanych limitów wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek.

Natomiast podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników, natomiast pozwoli na ustalenie wyższych wynagrodzeń w przyszłości.

Zapisy nie rodzą roszczeń pracownika

Jak podkreśla projektodawca w uzasadnieniu, maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają charakter kwot maksymalnych, a więc stanowią o możliwości, nie zaś obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego na takim poziomie.

- Ustalenie w rozporządzeniu kwoty maksymalnej wynagrodzenia zasadniczego nie rodzi też po stronie pracownika roszczenia o ustalenie jego wynagrodzenia na poziomie kwoty maksymalnej wynagrodzenia zasadniczego - zaznacza MRPiPS.

- Widełkowe ukształtowanie kwot wynagrodzenia zasadniczego pozwala natomiast pracodawcy będącemu jednostką budżetową na kształtowanie wynagrodzenia poszczególnych pracowników w taki sposób, aby nie tylko gwarantowało ono kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, a więc zgodnie z kryteriami ustalania wysokości wynagrodzenia określonymi w art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz w ramach środków finansowych będących w dyspozycji danej jednostki budżetowej.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania ustalone są w granicach kwot 3490 zł – 3700 zł, co pozwoli na ustalenie pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym premie, nagrody i dodatki do wynagrodzenia

Proponuje się, aby stawki wynagrodzenia zasadniczego miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Projekt wraz z tabelą stawek do pobrania.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze