Pracodawcy RP do rządzących: powołajmy Fundusz Restrukturyzacji Szpitali

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2021 19:15

Wydaje się, że teraz jest idealny moment na wdrożenie poważnych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, ponieważ wciąż brakuje nam skutecznych instrumentów zapewniających dostępność, jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń - piszą m.in. do najważniejszych polskich polityków Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP do rządzących: powołajmy Fundusz Restrukturyzacji Szpitali
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

- System opieki zdrowotnej wymaga od lat, a zwłaszcza dzisiaj, nadzwyczajnego potraktowania. Dlatego też eksperci, w ramach funkcjonującej w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej od 2014 roku Akademii Zdrowia, przygotowali pierwszą - na tę chwilę - najistotniejszą część rekomendacji, które chcielibyśmy sukcesywnie przedstawiać, z nadzieją na dialog i wzajemną współpracę - zaznaczają Pracodawcy RP.

Wraz z listem organizacja przekazała rządzącym założenia Funduszu Restrukturyzacji Szpitali. Celem proponowanych przez Pracodawców RP rozwiązań jest poprawa sytuacji ekonomicznej i zarządczej szpitali, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

Zwracają uwagę, że Fundusz Restrukturyzacji Szpitali to narzędzie uzdrawiania finansów niektórych szpitali - niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej - a także mechanizm planowej restrukturyzacji.

Najistotniejszą kwestią, zdaniem pomysłodawców Fundusz, jest to, by po interwencji Funduszu osiągnięty został „trwały efekt, a środki zaangażowane w proces efektywnie wykorzystane”. Działanie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali powinno opierać się o zasady takie jak:

 • Dobrowolność - możliwość restrukturyzacji i sanacji finansowej powinna być przedstawiona placówkom ochrony zdrowia i ich organom tworzącym/właścicielom na zasadzie dobrowolności. Zainteresowane instytucje powinny móc przystąpić do projektu w dogodnym dla siebie terminie, po spełnieniu określonych przez organizatora Funduszu Restrukturyzacji warunków.
 • Czasowy zarząd - dla skuteczności procesu sanacji i restrukturyzacji Fundusz Restrukturyzacji powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad placówką. Formuła czasowego zarządu powinna zapewnić wystarczający zakres władztwa Funduszu Restrukturyzacji nad placówką, a jednocześnie nie powinna pozbawiać organu tworzącego jego majątku (majątek powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym) oraz docelowej odpowiedzialności za prowadzenie placówki.
 • Adaptacja do potrzeb - restrukturyzacja placówki powinna być prowadzona w sposób pozwalający na dostosowanie do istniejących i przewidywanych potrzeb zdrowotnych odpowiedniej populacji, co oznacza konieczność ich wszechstronnego określenia (mapy potrzeb) oraz zsynchronizowania z działalnością innych placówek działających na określonym obszarze.
 • Kompensacja (zasada „jeden do jednego”) - restrukturyzacja wiąże się z redukcją działalności podmiotów leczniczych w danym obszarze i powinna być skojarzona z rozwojem działalności w innym obszarze (pożądanym w wieloletniej perspektywie), aby lokalna społeczność nie wiązała jej ze stratą, a raczej ze zmianą, która uzupełni niedobory w dostępie do świadczeń zdrowotnych w innych niezbędnych obszarach.
 • Pilotaż - działalność Funduszu Restrukturyzacji powinna być kształtowana stopniowo, w miarę nabywania doświadczeń. W szczególności w pierwszym okresie działalności powinna mieć charakter pilotażu, a po co najmniej wstępnym potwierdzeniu wykonalności i efektywności - stopniowo rozszerzana.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze