Poznań: dlaczego niepubliczna klinika została bez kontraktu

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 24 stycznia 2013 10:41

Jedynym powodem nieuzyskania przez NZOZ Klinika Promienista w Poznaniu umowy z NFZ - w zakresie położnictwo i ginekologia oraz chirurgia ogólna hospitalizacja planowa - była niestaranność w przygotowaniu oferty. Obietnic dodatkowego konkursu nie było - zapewnia dyrektor oddziału NFZ.

Poznań: dlaczego niepubliczna klinika została bez kontraktu

Jak podawał Głos Wielkopolski, od 2001 r. NZOZ Klinika Promienista w Poznaniu realizowała świadczenia zdrowotne w ramach zawartych umów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Pod koniec 2011 r. Fundusz przeprowadzał w placówce kontrolę. W uzasadnieniu odrzucenia oferty na nowy konkurs napisano, że klinika nie spełnia określonych wymagań.

Według dr Zofii Fischer, prowadzącej Klinikę Promienistą w Poznaniu, gdy placówka spełniła warunki zapewniano ją, że zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs.

Jak wyjaśnia portalowi Rynek Zdrowia Karol Chojnacki, dyrektor oddziału Funduszu w Poznaniu, bezpośrednim powodem braku możliwości podpisania umowy na realizację świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia oraz chirurgia ogólna hospitalizacja planowa na lata 2012-2016 był fakt niespełniania przez klinikę wymogów określonych przez NFZ w procedurze konkursu przeprowadzonego w grudniu 2011 r.

- Podkreślam bardzo wyraźnie, iż jedynym powodem nieuzyskania przez placówkę tych umów była nienależyta staranność w przygotowaniu oferty przedstawionej w WOW NFZ, wykazana przez kierownictwo placówki - mówi dyrektor Chojnacki.

Szef poznańskiego oddziału NFZ zaznacza też, że podczas kilku spotkań i rozmów z dr Zofią Fischer nigdy nie użył sformułowań, które uprawniałyby rozmówczynię do wysnuwania wniosków co do ogłoszenia następnego konkursu we wspominanych zakresach świadczeń.

- Nieprawdziwymi więc są stwierdzenia pani doktor cytowane w mediach wielkopolskich, iż obiecywałem ogłoszenie dodatkowego konkursu i dawałem nadzieję właścicielom kliniki na uzyskanie kontraktu w wyniku takowego konkursu - podaje Karol Chojnacki.

Wskazuje przy tym, że wielu oferentów zainteresowanych podpisaniem umowy z NFZ, traktuje sam fakt rozmowy z przedstawicielami Funduszu i możliwość przedstawienia argumentacji jako obietnicę, promesę, wręcz zobowiązanie do podpisania umowy z NFZ w przyszłości, co jest założeniem błędnym.

- Podkreślam jeszcze raz, iż zdając sobie sprawę z takiego stanowiska oferentów, w rozmowach z nimi z rozwagą nigdy nie używam sformułowań mogących w jakikolwiek sposób sugerować obietnicę czegoś, czego nie jestem w stanie spełnić - zapewnia dyrektor WOW NFZ.

Wyjaśnia też, że obecnie w Wielkopolsce świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie położnictwa i ginekologii realizują 33 placówki szpitalne. Ponadto zabiegi ginekologiczne w ramach umowy z NFZ wykonuje 5 placówek niepublicznych.

Świadczenia w zakresie chirurgia ogólna hospitalizacja planowa wykonuje w Wielkopolsce 8 podmiotów w trybie hospitalizacji planowych. NFZ ma też zawarte kontrakty z 43 placówkami na realizację świadczeń w zakresie chirurgia ogólna hospitalizacja całodobowa - razem 51 umów.

- Obecnie NZOZ Klinika Promienista realizuje w ramach umowy z NFZ świadczenia w zakresie ortopedia i traumatologia narządów ruchu hospitalizacja planowa. Dodam, że placówka ma najwyższą wartość kontraktu spośród wielkopolskich placówek realizujących takie świadczenia - podsumowuje dyrektor Chojnacki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum