JJX/Rynek Zdrowia | 03-02-2011 13:42

Powołano Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

W Chorzowie zostało utworzone Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

Jednym z głównych impulsów do założenia tej organizacji była potrzeba reprezentowania grupy zawodowej, którą stanowią pracownicy niemedyczni placówek ochrony zdrowia – czytamy w informacji prasowej stowarzyszenia.

Jego członkami mogą być osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie pionu technicznego, infrastrukturalnego czy administracyjnego placówek ochrony zdrowia.

Wśród swoich celów stowrzyszenie – powołanego z inicjatywy Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego – wymienia m.in. stwarzanie warunków do edukacji i podnoszenie kwalifikacji kadry niemedycznej poprzez szkolenia, wydawanie publikacji o tematyce branżowej.

Prezesem stowarzyszenia został Witold Ponikło, dyrektor ds. infrastruktury i techniki medycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydgiera w Krakowie.