nfz.gov.pl/Rynek Zdrowia | 18-09-2019 20:37

Powołano Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

W środę (18 września) ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na mocy zarządzenia w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia utworzono Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Radomiu, a także Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Płocku.

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, ma przedstawić prezesowi NFZ projekt zmiany regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w którym określi zakres zadań placówek terenowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Czytaj: nfz.gov.pl