×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Potężne zmiany w programach lekowych szpitali. Od 27 maja obowiązuje nowe zarządzenie NFZ

Autor: oprac. KM • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia26 maja 2023 15:02Aktualizacja: 26 maja 2023 15:19

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wejdzie w życie 27 maja.

Potężne zmiany w programach lekowych szpitali. Od 27 maja obowiązuje nowe zarządzenie NFZ
Zarządzenie wchodzi w życie 27 maja. Fot. Shutterstock
 • Nowe zarządzenie prezesa NFZ wprowadza zmiany do zakresów świadczeń takich jak leczenie nowotworów
 • Zmiany pojawiają się m.in. w obrębie czynnych substancji refundowanych i badań diagnostycznych
 • Zarządzenie wchodzi w życie 27 maja
 • Przepisy dotyczą świadczeń udzielanych od 1 maja 2023 r. z wyjątkami określonymi w zarządzeniu

Sporo zmian w programach lekowych

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza zarządzenie, dotyczą:

 • zmian nazw zakresu o kodzie:

- 03.0000.308.02 na Leczenie chorych na mięsaki tkanek miękkich,

- 03.0000.335.02 na Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS)

- 03.0000.388.02 na Leczenie pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry,

 • usunięcia zakresów:

- 03.0000.303.02 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

-03.0000.353.02 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

 • zmian nazw świadczeń o kodach:

- 5.08.08.0000013 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na mięsaki tkanek miękkich (trabektedyna)

- 5.08.08.0000068 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na mięsaki tkanek miękkich (pazopanib)

- 5.08.08.0000044 na Diagnostyka w programie leczenia chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS)

- 5.08.08.0000097 na Diagnostyka w programie leczenia pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry

- 5.08.08.0000102 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na chłoniaki B-komórkowe (piksanstron, polatuzumab, tafasytamab, ibrutynib) – 1 rok leczenia

- 5.08.08.0000116 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na chłoniaki B-komórkowe (obinutuzumab, tafasytamab, ibrutynib) – 2 i kolejny rok terapii

- 5.08.08.0000145 na Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową(midostauryna, gemtuzumab ozogamycyny, wenetoklaks, gliterytynib),

 • dodania świadczeń o kodach:

- 5.08.08.0000205 Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (azacytydyna) – 1 rok terapii,

- 5.08.08.0000206 Diagnostyka w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (azacytydyna) – 2 i kolejny rok terapii,

 • usunięcia świadczeń o kodach:

- 5.08.08.0000060 Diagnostyka w programie leczenia wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki

- 5.08.08.0000111 Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii

- 5.08.08.0000112 Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii

- 5.08.08.0000113 Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym

 • dodania kodów GTIN dla substancji czynnych:

- 5.08.09.0000001 Adalimumabum

- 5.08.09.0000013 Dasatynibum

- 5.08.09.0000018 Etanerceptum

- 5.08.09.0000023 Factor VIII coagulationis humanus recombinate

- 5.08.09.0000096 Ranibizumabum

- 5.08.09.0000119 Pirfenidonum

- 5.08.09.0000129 Ibrutinibum

- 5.08.09.0000187 Guselkumabum

- 5.08.09.0000264 Cabazitaxelum

- 5.08.09.0000265 Larotrectinibum

 • wykreślenia kodów GTIN dla substancji czynnych:

- 5.08.09.0000006 Bevacizumabum

- 5.08.09.0000057 Sorafenibum

- 5.08.09.0000117 Anakinrum

 • usunięcia substancji czynnych i kodów GTIN:

- 5.08.09.0000019 Everolimusum

- 5.08.09.0000030 Imatinibum

- 5.08.09.0000058 Sunitinibum

 • dodania substancji czynnych i kodów GTIN:

- 5.08.09.0000266 Azacitidine

- 5.08.09.0000267 Filgotinibum

- 5.08.09.0000268 Tafasitamabum

 • oznaczenia substancji czynnych o kodzie 5.08.09.0000096 Ranibizumabum oraz 5.08.09.0000264 Cabazitaxelum jako substancji, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu 
 • usunięcia oznaczenia substancji czynnej o kodzie 5.08.09.0000057 Sorafenibum jako substancji, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • usunięcia substancji o kodzie 5.08.07.0000105 tenofovirum disoproxilum – p.o., w związku z możliwością rozliczania udzielanych świadczeń do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 • dodania substancji o kodzie 5.08.07.0000108 ponesimodum – p.o., na podstawie zgody Prezesa URPL, decyzji Ministra Zdrowia oraz w związku z uwagą firmy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
 • zmian nazw zakresów 03.0000.308.02, 03.0000.335.02 i 03.0000.388.02 analogicznie, jak wymieniono w pkt 2a uzasadnienia
 • zmian wymagań dla programów:

- B.35. Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) w części zapewnienie realizacji badań

- B.71. Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C w części zapewnienie realizacji badań

- B.88. Leczenie pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry w częściach organizacja udzielania świadczeń oraz zapewnienie realizacji badań, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym

- B.40. Profilaktyka zakażeń wirusem RS w części zapewnienie realizacji badań, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej

- B.143. Leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową w części organizacja udzielania świadczeń, w związku z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii metabolicznej oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

- B.144. Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK) w części organizacja udzielania świadczeń – pozostałe oraz pozostałe, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Przewodniczącą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pacjentów z Guzami Litymi Wykazującymi Fuzję Genu NTRK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii metabolicznej oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

 • usunięcia wymagań dla programów:

- B.3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

- B.53. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym

 • zmiany nazwy programów lekowych dla zakresów: 03.0000.308.02, 03.0000.335.02 i 03.0000.388.02 analogicznie, jak wymieniono w pkt 2a uzasadnienia
 • dodania substancji czynnych:

- tafasytamab, ibrutynib w programie lekowym B.12.FM. Leczenie chorych na chłoniaki B - komórkowe

- ryzankizumab, guselkumab w programie lekowym B.35. Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS)

- filgotynib, ozanimod w programie lekowym B.55. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG),

- cemiplimab w programie lekowym B.88. Leczenie pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry

- azacytydyna w programie lekowym B.114. Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową

 • usunięcia substancji czynnych:

- sorafenib w programie lekowym B.5. Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego

- sunitynib w programie lekowym B.8. Leczenie chorych na mięsaki tkanek miękkich

- sunitynib, sorafenib, ewerolimus w programie lekowym B.10. Leczenie pacjentów z rakiem nerki

 • usunięcia programów lekowych:

- B.3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

- B.53. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym

 • zmiany nazwy programu lekowego dla zakresu 03.0000.335.02 analogicznie, jak wymieniono w pkt 2a uzasadnienia
 • zmiany nazwy świadczenia o kodzie 5.08.08.0000044 analogicznie, jak w pkt 3a uzasadnienia
 • usunięcia współczynnika korygującego dla substancji czynnej o kodzie 5.08.09.0000019 everolimusum, możliwego do stosowania w ramach zakresu o kodzie 03.0000.310.02 Leczenie pacjentów z rakiem nerki oraz w ramach zakresu o kodzie 03.0000.353.02 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • dodania uwagi o ograniczeniu możliwości rozliczania współczynnika korygującego dla substancji czynnej o kodzie 5.08.09.0000033 infliximabum w programie lekowym 03.0000.355.02 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) dla produktu o kodzie 5.08.08.0000062 do dnia 30 czerwca 2023 r., w związku ze wzrostem wartości punktowej od 1 marca 2023 r.

Zmiany nastąpią także w:

 • zakresie działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • zakresie działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego oraz weryfikację jego skuteczności, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • składzie osobowym Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Pana Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Walczaka
 • składzie osobowym Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Pana Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Walczaka
 • składzie osobowym  Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • regulaminie prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym
 • regulaminie prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym.

Pozostałe zmiany, jak podkreślono, mają charakter porządkujący.

Przepisy dotyczą świadczeń udzielanych od 1 maja 2023 r., z wyjątkiem Katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych, w zakresie lp. 3, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2023 r. Z kolei Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, w zakresie produktu o kodzie 5.08.08.0000062 stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych do 30 czerwca 2023 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum