Posłowie PO chcą doprowadzić do uruchomienia rezerwy na hospicja w Łódzkiem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 maja 2016 16:34

Forum opieki hospicyjnej zwołane przez marszałka woj. łódzkiego ma pomóc w wypracowaniu sposobu na uruchomienie rezerwy "Hospicja w woj. łódzkim" przyznanej przez Sejm. Według Ministerstwa Zdrowia, przeszkodą w przekazaniu rezerwy jest brak podstawy prawnej.

Posłowie PO chcą uruchomienia rezerwy na hospicja w Łódzkiem. Fot. Archiwum

Informację o organizowanym w sobotę w Łodzi forum stowarzyszeń, organizacji i jednostek służby zdrowia zajmujących się opieką hospicyjną i paliatywną w regionie łódzkim przekazali na konferencji prasowej we wtorek (10 maja) posłowie PO Cezary Grabarczyk, Włodzimierz Nykiel i marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

- W Łódzkiem to 38 podmiotów, w tym sześć szpitali, oferujących 103 miejsca dla dorosłych i 11 dla dzieci. Sto łóżek, którymi dysponujemy w Łódzkiem daje 4 miejsca hospicyjne na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w Europie wskaźnik ten wynosi 2,5 raza więcej, czyli 10/100 tys. Potrzeby są duże i będą rosnąć. Forum posłuży wypracowaniu metod zdobywania środków na opiekę hospicyjną i nakreśleniu planów na przyszłość, które pozwolą sprostać potrzebom starzejącego się społeczeństwa - podkreślił marszałek Stępień.

Nykiel przypomniał, że w toku prac nad tegorocznym budżetem państwa, w wyniku przyjęcia poprawki zgłoszonej przez Grabarczyka, w rezerwie celowej utworzono wydatek "Hospicja w woj. łódzkim" w wysokości 20 mln zł. W marcu br. Grabarczyk złożył w Sejmie interpelację, w której zwracał uwagę rządowi na opieszałość w jego realizacji, która może doprowadzić do niewykorzystania pieniędzy przeznaczonych dla placówek hospicyjnych w Łódzkiem.

W piśmie skierowanym do Grabarczyka podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala wyjaśniła, że fakt utworzenia w ustawie budżetowej na dany rok rezerwy na określony cel nie stanowi podstawy prawnej do wydatkowania środków publicznych oraz nie zwalnia ze stosowania określonych przepisów. Nie stanowi takiej podstawy również art. 154 ustawy o finansach publicznych, który uprawnia do dokonywania podziału rezerw celowych - podkreśliła wiceminister.

Jak dodała, rezerwy budżetowe są uruchamiane nie z urzędu lecz na wniosek dysponenta części budżetowej, który ma podstawę materialno-prawną do wydatkowania środków z budżetu państwa na dany cel. Według wiceminister, dysponentem tym może być np. wojewoda łódzki.

Grabarczyk zaznaczył, że jeszcze jest czas, aby do końca tego roku 20 mln zł na ważny społecznie cel mogły być skutecznie wydane. Poseł zapowiada wysłanie do wojewody łódzkiego zapytania o działania podjęte w celu uruchomienia rezerwy.

Według Grabarczyka rzeczą zdumiewającą i godną napiętnowania jest fakt, iż rząd nie chce wydać środków, które zostały zagwarantowane przez parlament w budżecie.

- Ja także byłem ministrem i wiem, że w sytuacji, gdy brakuje podstaw prawnych, minister wzywa dyrektorów departamentów na posiedzenie, wydaje polecenie opracowania zmian legislacyjnych i z taką zmianą występuje do komitetu Stałego Rady Ministrów; rząd podejmuje uchwałę, kieruje do Sejmu, który uchwala. W sprawie 20 mln zł dla hospicjów zgodzili się wszyscy posłowie w Sejmie; budżet został przyjęty i jest obowiązującym prawem; zadaniem rządu jest go wykonać - wyjaśnił Grabarczyk.

Grabarczyk i Nykiel zapowiedzieli, że przygotowują inicjatywę ustawodawczą, która w kolejnych latach będzie przewidywała przekazywanie środków na hospicja dla wszystkich - nie tylko łódzkiego - województw.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum