Poprawki Komisji do ustawy budżetowej: więcej pieniędzy na zdrowie. Stanowisko MZ nieugięte

Autor: Ryszard Rotaub • Źródło: Senat RP/Rynek Zdrowia04 stycznia 2023 17:00

Senacka komisja zdrowia przyjęła w środę (4 stycznia) 6 poprawek do ustawy budżetowej na 2023 r. w części odnoszącej się do sektora zdrowia. Przy zreferowaniu kilku pierwszych, przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera zapytała wiceministra zdrowia, czy może liczyć na poparcie MZ. Niezadowolona z wymijających deklaracji Macieja Miłkowskiego, stwierdziła: - To zostawmy już komentarz typu, czy lepiej jest tańczyć w sylwestra czy leczyć choroby nowotworowe.

Poprawki Komisji do ustawy budżetowej: więcej pieniędzy na zdrowie. Stanowisko MZ nieugięte
Senacka komisja zdrowia przyjęła 6 poprawek do ustawy budżetowej na 2023 r. Fot. Komisja Zdrowia Fot. Tomasz Paczos - Kancelaria Senatu/Flickr
 • Senacka Komisja Zdrowia 4 stycznia zajmowała się rozpatrzeniem ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie ochrony zdrowia. Zgłoszono 6 poprawek dotyczących zwiększenia wydatków bądź przesunięć z innych działów
 • Poprawki sanatorów dotyczyły m.in.: przekazania dotacji dla NFZ, utworzenia rezerwy celowej na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, dofinansowania leczenia psychiatrycznego dzieci, czy dofinansowania zadań wyznaczonych w Narodowym Programie Zdrowia
 • Poprawki senatorów nie spotkały się z poparciem wiceministra zdrowia

Poprawki w budżecie na zdrowie w 2023 r.

Komisja Zdrowia 4 stycznia rozpatrzyła ustawę budżetową na 2023 rok w częściach dotyczących zdrowia.

Chodziło o działy i jednostki, określone w budżecie państwa jako:

 • Zdrowie,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • rezerwy celowe,
 • budżety wojewodów ogółem,
 • plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Medycznego, Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych.

Wpływy i wydatki budżetu państwa na 2023 r., a także propozycje przesunięć finansowych w obszarze zdrowia przedstawił wiceminister Maciej Miłkowski. Po dyskusji, w której wiceminister akcentował wzrost nakładów na ochronę zdrowia, a senatorowie podkreślali niwelowanie go przez wysoką inflację, przystąpiono do przedstawiania poprawek senatorów z komisji. W efekcie przedstawiono i przyjęto sześć propozycji zmian w "zdrowotnym budżecie".  Co chcą zmienic senatorowie?

Skąd zabrać, żeby dołożyć na zdrowie?

Pierwsza z przyjętych poprawek zmierza „do utworzenia rezerwy celowej na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przekazanych do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia bez zapewnienia środków finansowych na kwotę 6,5 miliarda złotych poprzez zwiększenie o tę kwotę dochodów z budżetu państwa, z dywidend”.

Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że poprawka ma na celu chociaż częściowe odzyskanie środków, które zostały zabrane z budżetu Ministerstwa Zdrowia, żeby zwiększyć świadczenia zdrowotne. Reprezentant resortu był przeciw.

- Nie możemy jako MZ poprzeć poprawki, ponieważ za budżet państwa odpowiada Ministerstwo Finansów - odpowiedział Miłkowski i dodał, że takie poprawki były zgłaszane w Sejmie i nie uzyskały poparcia.

Zabrać Kancelarii Prezydenta

Druga poprawka zakładała utworzenie rezerwy celowej na leczenie chorób nowotworowych u dzieci. Dotacja na kwotę dotacji 2 miliardów zł miałaby być utworzona dzięki zwiększeniu o tę kwotę dochodów budżetu państwa, pochodzących z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Także w tej kwestii resort zdrowia nie zadeklarował poparcia, argumentując, że to NFZ, a nie resort finansuje leczenie.

- Zostawmy już komentarz, czy lepiej jest tańczyć w sylwestra czy leczyć choroby nowotworowe - stwierdziła przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia. Tę poprawkę senatorowie przyjęli jednogłośnie.

Kolejna poprawka miała na celu „utworzenie rezerwy celowej na dofinansowanie leczenia psychiatrycznego dzieci z kwotą dotacji 700 mln zł. Miałoby to nastąpić poprzez zwiększenie dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług oraz akcyzowego”.

Po odczytaniu poprawki senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że leczenie psychiatryczne dzieci jest ważne także dla MZ i zapytała, czy  ministerstwo poprze poprawkę. W odpowiedzi usłyszała od wiceministra Miłkowskiego, że przez ostanie 3 lata wydatki na wskazany cel wzrastały najbardziej w porównaniu z innymi obszarami ochrony zdrowia, a na przyszły rok zaplanowano 7 mld zł. Ponadto „dodatkowo jeszcze w budżecie państwa mamy zabezpieczone 80 mln zł”.

Czwarta z przyjętych poprawek dotyczyła niedawnej zmiany w budżecie NFZ, wprowadzonej znowelizowaną ustawą i zawodzie lekarza i lekarza dentysty (zwanej "skokiem na kasę NGZ").

Poprawka zmierza do wygospodarowania 320 mln zł na dotacje dla NFZ w celu pokrycia kosztów refundacji dopłat do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia oraz leków dla kobiet w ciąży.

Źródłem finasowania miałoby być „zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących w następujących częściach budżetu państwa: Kancelaria Prezydenta, Krajowe Biuro Wyborcze, budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, sprawiedliwość oraz sprawy zagraniczne”.

-  Ja już nie pytam pana ministra o zdanie, bo i tak wiem, że będzie pan na "nie" – oświadczyła przewodnicząca.

Wymowne milczenie

Celem kolejnej poprawki było zwiększenie wydatków bieżących o 50 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia poprzez zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ostatnia z poprawek zgłoszonych przez senacką Komisję Zdrowia zakładała wydatkowanie 500 mln zł na sfinansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wg senatorów tę kwotę można pozyskać w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących w rezerwie celowej pod nazwą „środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych”.

- Panie ministrze, może tutaj jakoś spojrzy pan przychylnym okiem na dzietność? – zapytała bez przekonania przewodnicząca i po głosowaniu zamknęła obrady komisji. Sprawozdawcą na sali plenarnej Senatu będzie senator Wojciech Konieczny. Ustawą budżetową Senat na sali plenarnej zajmie się 11 stycznia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze