Ponad 800 mln zł na refundację nowych leków. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt rozporządzenia

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL11 października 2022 11:33

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. 11 października dokument przekazano do konsultacji.

Ponad 800 mln zł na refundację nowych leków. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt rozporządzenia
Ponad 800 mln zł ma refundacje nowych leków. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt rozporządzenia Fot. PTWP
  • W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  • 11 października dokument przekazano do konsultacji. Na zgłaszanie uwag jest 30 dni
  • Na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, przeznaczono  817 632 000 zł

Ponad 800 mln zł ma refundacje nowych leków

Jak wskazano w projekcie rozporządzenia, w związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2023 r.) w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2022 r.) ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na:

  1.  finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu,  z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285,z późn. zm.) – w wysokości 817.632.000 zł.;
  2. finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 500.000 zł;
  3. refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 3.769.951.000 zł.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia wartość całkowitego budżetu na refundację na rok 2023 wynosi 20 527 200 tys. zł, "co oznacza, że udział wartości całkowitego budżetu na refundację w wartości środków
publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych ujętych w planie finansowym Funduszu na rok 2023 wynosi ≈ 14,61 proc."

Budżet przeznaczony na refundację w 2023 roku będzie wyższy o ponad 4,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego.

W uzasadnieniu przypominano również, że "wartość środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023 wynosi 140 538 681 000 zł", z tego:

  • Koszty świadczeń opieki zdrowotnej – 136 471 779 tys. zł,;
  • Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego – 2 967 020 tys. zł,;
  • Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy (leki 75+) – 1 070 900 tys. zł;
  • Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy (leki dla kobiet w ciąży) – 28 982 tys. zł.

Całkowity budżet na refundację w 2023 roku przekracza 20 mld zł

Jak przypomina w uzasadnieniu resort zdrowia, "wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest sukcesywnie rozszerzany".

- Sam fakt dopuszczenia do obrotu przez podmiot odpowiedzialny danego produktu leczniczego (leku) nie gwarantuje jego refundacji. Status leku refundowanego jest nadawany produktowi, dla którego Minister Zdrowia podejmie pozytywną decyzję w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego inicjowanego przez podmiot uprawniony, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o refundacji - zastrzega MZ.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum