Pomysł senatorów: bony dla potrzebujących opieki

Autor: Dziennik Gazeta Prawna, RZ/Rynek Zdrowia • • 21 maja 2010 13:56

Senatorowie PO chcą wprowadzenia bonów dla osób wymagających długoterminowej opieki.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, parlamentarzyści chcieliby też wprowadzić jednolity system orzekania o stopniu niesamodzielności. W zależności od przyznanego stopnia pacjent uzyskiwałby bon o określonej wartości pieniężnej.

Bon uprawniałby pacjenta do zakupu potrzebnych świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Zmiany w opiece długoterminowej są konieczne. Świadczy o tym chociażby ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli.

Jak już podawaliśmy, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz urzędy, które powinny taką pomoc organizować. Wyniki są fatalne.

Z kontroli NIK wynika, że pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) leczeni są w zatłoczonych salach, a dzienna stawka ich wyżywienia wynosi od 3 do 12 złotych. Samorządy chętnie kierują pacjentów do ZOL, nawet, gdy stan zdrowia tego nie wymaga, bo nie muszą dopłacać do pobytu pensjonariuszy w zakładach. Opiekę w całości finansuje NFZ.

NIK zbadała 48 ZOL na terenie całego kraju (34 publiczne i 14 niepublicznych) oraz urzędy samorządowe, kierujące do publicznych ZOL: 18 urzędów miast i starostw oraz 2 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kontrolerzy negatywnie ocenili sposób kwalifikowania i kierowania pacjentów do ZOL. Żaden ze skontrolowanych samorządów nie przestrzegał procedur obowiązujących przy wydawaniu skierowań. Pacjenci byli kierowani na podstawie niekompletnych lub nieaktualnych dokumentów (8 urzędów) i nierzetelnych opinii lekarskich (14 urzędów).

Nieprawidłowości towarzyszyły też przedłużaniu pobytu pacjentów (24,4 proc. zbadanych decyzji) lub wydawaniu decyzji o pobycie stałym. Jedna trzecia pensjonariuszy ZOL pozostaje w zakładach nie ze względu na stan zdrowia lecz np. z uwagi na złą sytuację materialną. W rezultacie wiele osób, które nie wymaga opieki lekarskiej przebywa w ZOL, blokując miejsca faktycznie potrzebującym.

Czas oczekiwania na miejsce w zakładzie wydłuża się nawet do 12 miesięcy. Idea funkcjonowania ZOL jako miejsc, w których osoby chore miały zdrowieć, by wrócić do rodzin lub zostać pensjonariuszami domów pomocy społecznej (DPS) uległa wypaczeniu. NIK nie podejmuje się przesądzać, czy winna jest temu struktura finansowania: pobyt pensjonariusza DPS współfinansuje samorząd, zaś świadczenia lekarsko-pielęgniarskie dla pacjenta w ZOL – NFZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum