Radio Gdańsk/Rynek Zdrowia | 26-05-2011 16:16

Pomorskie: zarząd województwa wytypował pierwsze szpitale do przekształcenia

Zarząd województwa pomorskiego zdecydował, że Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach, placówki podlegające marszałkowi województwa, jako pierwsze zostaną przekształcone w spółki prawa handlowego.

Procesy komercjalizacji mają rozpocząć się po 1 lipca, kiedy wejdzie w życie nowa ustawa o działalności leczniczej. W pierwszej kolejności będą więc dotyczyć Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.

Zarząd województwa przymierza się też do włączenia niektórych przychodni do szpitali. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna zostanie prawdopodobnie wcielona do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Natomiast Wojewódzką Przychodnię Sportową wchłonie szpital na Zaspie.

Takie działania mają uporządkować działalność placówek. Dzięki temu łatwiej będzie podejmować kolejne kroki związane z komercjalizacją.

Więcej: www.radiogdansk.pl