Dziennik Bałtycki/Rynek Zdrowia | 30-12-2016 10:48

Pomorskie: radni połączyli trzy szpitale

Podczas czwartkowej (29 grudnia) sesji radni Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęli decyzję o połączeniu trzech spółek szpitalnych: Szpitali Wojewódzkich w Gdyni, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Pomorze: radni połączyli trzy szpitale. Fot. Archiwum

W ocenie zarządu województwa połączenie trzech spółek szpitalnych umożliwi wypracowanie kompleksowego modelu opieki zdrowotnej poprzez poszerzenie wachlarza świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej działalności w kierunku nowoczesnych centrów diagnostyczno-leczniczych, jak np. utworzenie w Wejherowie Kaszubskiego Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych.

Każdy ze szpitali zachowa autonomię w podstawowych zakresach działalności. Do końca marca 2017 r. spółka łącząca te trzy szpitale ma zostać wpisana do KRS pod jedną wspólną nazwą. Co niezmiernie istotne, stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę (w tym warunki pracy i płacy) w tych trzech podmiotach pozostaną niezmiennie.

Radni sejmiku podjęli także decyzję o przekształceniu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w leczniczą spółkę z o.o. Decyzja ta została zapowiedziana w strategii województwa pomorskiego. Taka forma ułatwi zarządzanie jednostką, umożliwi wyraźny rozdział czynności zarządczych od nadzorczych, a także ułatwi udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ.

Więcej: www.dziennikbaltycki.pl