Pomagamy ludziom nauki

Autor: Materiały Fundacji • • 17 listopada 2008 11:25

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny została założona przez Polpharmę w 2001 r. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem

Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA. Firma przekazała na ten cel już 14 milionów złotych.

Realizowane programy:

Konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji

Fundacja corocznie ogłasza konkurs na projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Najlepsze projekty dostają granty naukowe.

Od początku działania Fundacja przeprowadziła sześć (siódma w toku) edycji konkursu, na które wpłynęło ponad 300 projektów prac naukowych. Granty przyznano 40 zespołom badawczym.

Program stypendialny

W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Obecnie trwa jego druga edycja.

Nagrody Fundacji

Fundacja w 2008 r. już po raz czwarty była fundatorem I nagrody, 5 tys. zł w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Fundacja wyróżniona

  • W 2006 r. Fundacja uzyskała tytuł Lider Roku 2006 w Ochronie Zdrowia - Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Termedia.
  • W 2007 r. Fundacja została uhonorowana przez czytelników Tygodnika Wieczór Orłem Pomorskim’07 za działalność edukacyjno-społeczną na terenie woj. pomorskiego.
  • W 2008 r. z inicjatywy Polish Market, Fundacja została nagrodzona Perłą Honorową w kategorii krzewienia wartości społecznych.

Wypowiedź prof. dr hab. Zbigniewa Gacionga, przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji:
Zjawisko finansowania badań naukowych przez firmy prywatne niemal w Polsce nie istnieje. Patrząc z tej perspektywy, tym bardziej należy docenić działalność Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pod względem wydatków na rzecz nauki plasujemy się w naszym kraju na trzecim miejscu, po Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. A przecież środki na działalność statutową Fundacji pochodzą w całości z budżetu Polpharmy, prywatnej firmy farmaceutycznej.

Wypowiedź dr Wojciecha Kuźmierkiewicza, prezesa zarządu Fundacji:

Na rzecz środowiska naukowego działamy od 7 lat i na pewno naszym największym sukcesem było zorganizowanie sześciu edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych i przyznanie 40 grantów. A to oznacza, że dzięki Fundacji 40 zespołów badawczych mogło zrealizować swoje plany naukowe, zakończyć lub przyśpieszyć przygotowanie prac doktorskich i habilitacyjnych, przedstawić wyniki prac badawczych na międzynarodowych kongresach i zjazdach naukowych, i opublikować je na łamach prestiżowych, medycznych, farmaceutycznych i chemicznych czasopism naukowych. Rezultatem naszych działań jest również kilka znaczących patentów, chociaż nie dotyczą tego, czego najbardziej oczekujemy, czyli stworzenia nowego leku. Jestem pewien, że wkrótce doczekamy się również takiego osiągnięcia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum